Pressmeddelande -

Delårsrapport kvartal 1 2006

Nettoomsättningen uppgick till 55,8 (58,5) Mkr, en minskning med 4,7 %. Rörelseresultat -1,8 (4,7) Mkr och rörelsemarginal -3,2 (8,0) %. Resultat efter skatt uppgick till -1,1 (3,3) Mkr. Kassaflödet för perioden uppgick till -3,3 (0,1) Mkr. Resultat per aktie -0,20 (0,64) kr. Förväntat bättre resultat 2006 än 2005. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner med medföljande länk: Delårsrapport januari-mars 2006 http://hugin.info/120012/R/1049116/173096.pdf För mer information, kontakta: VD Anders Segenmark eller Ekonomichef Magnus Gardshol tel 08-626 60 60. Sollentuna den 4 maj 2006 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Anders Segenmark Verkställande direktör Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Bilaga: Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys i sammandrag, eget kapital, nyckeltal och verksamhetsområden. ACSC koncernen levererar plastkortsrelaterade produkter, tjänster och system för marknaderna i Sverige, Norge och Finland, exempelvis betal- och kontokort, lojalitetskort, medlemskort, ID-kort och patientbrickor. ACSC säljer också kompletta maskinutrustningar för denna verksamhet till kunder med behov av egen produktionskapacitet. Här är koncernen med ensamrätt generalagent på sina marknader för DataCard Corporation. Huvudkontoret ligger i Sollentuna utanför Stockholm. ACSC är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. Besök gärna vår hemsida för mer information www.acsc.se. All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Huvudkontorets besöksadress: Bergkällavägen 36 i Sollentuna Postadress: Box 980, 191 29 Sollentuna Telefon: 08-626 60 60, Fax: 08-626 60 70 Organisationsnummer: 556272-6546

Ämnen

  • Ekonomi, finans