Pressmeddelande -

Allianspartierna: Vi river upp (s)toppet för säsongsanställning

Vallöfte från Allianspartierna: ”Vi river upp (s)toppet för säsongsanställning” - Socialdemokraterna och stödpartiernas beslut att stoppa säsonganställningar är ett dråpslag mot småföretag inom turism- och besöksnäring, byggindustri, trädgårdsodling och jordbruk. Det är en stoppboll mot ungdomar och invandrare som nu får svårare att komma in på arbetsmarknaden i en tid när arbetslösheten är förödande hög. - Detta blir konsekvensen av att socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet nu driver igenom att säsongsanställning försvinner som anställningsform och att möjligheterna till visstidsanställningar begränsas kraftigt. Vid en ny regering kommer detta beslut att rivas upp! Detta lovar riksdagsledamöterna Patrik Norinder (m), Carl B Hamilton (fp), Stefan Attefall (kd) och Margareta Andersson (c) efter att riksdagens arbetsmarknadsutskott slutjusterat betänkandet om visstidsanställning m.m. Den 18 maj kommer ärendet upp till debatt och beslut i kammaren. Dessa nya lagbestämmelser ska träda i kraft 1 juli 2007. – Vi stärktes ytterligare i vår övertygelse när vi lyssnade till konkreta och skakande berättelser från det verkliga livet vid den information i utskottet som lämnades av företrädare för säsongsberoende företag eller organisationer. Men vänsterkartellen är hårdnackad och de kommer med sin politik att driva företag till nedläggning, eller minskad produktion, och öka importen av produkter och tjänster som inte längre kan produceras lönsamt här i landet. - I en tid när minst en miljon människor står utanför den reguljära arbetsmarknaden måste allt fokus ligga på att öka möjligheter för människor att komma in på arbetsmarknaden. Istället fattar vänsterkartellen beslut som går i motsatt riktning och som inte tar hänsyn till att Sverige är en liten öppen ekonomi. - Självklart ska anställda ha goda villkor och ambitionen att sanera bland de olika anställningsformerna är välvilligt, men nu görs det med ett upp-i-från-perspektiv och utan hänsyn till branschspecifika omständigheter. Exempelvis måste formen säsongsanställning finnas kvar i branscher som är beroende av väderlek och årstider. Det är inte heller rimligt att skapa ett regelverk som gör det än svårare för arbetsgivare att provanställa människor. - Vänsterkartellen hänvisar, som försvar för den fyrkantiga lagstiftningen, att problemen kan lösas genom att via kollektivavtal avtala bort lagen. Men dels är det principiellt märkligt att syftet med en ny lag skulle vara att förhandla bort densamma, dels omfattas inte alla små företag och familjeföretag med säsongsanställda av kollektivavtal. För mer information: Patrik Norinder (m) 070-575 02 44 Carl B Hamilton (fp) 070-834 57 36 Stefan Attefall (kd) 070-623 96 57 Margareta Andersson (c) 070-620 19 90 www.maktskifte06.se

Ämnen

  • Politik