Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Bild: Pixabay

Klart med upphandling av vaccinationstjänster mot covid-19 i Region Skåne

Den 16 november 2021 meddelade Region Skåne att en upphandling av vaccinationstjänster mot covid-19 hade påbörjats. Igår, den 28 december 2021, har avtal tecknats med flera leverantörer för att säkerställa att Region Skånes vaccinationskapacitet stärks ytterligare. Avtalen är tecknade med tre privata aktörer som kommer erbjuda invånare i åldrarna 18 år och äldre en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin

Sociala medier

Budgetbeslutet i Region Skåne skjuts till hösten. 

Allians för Skåne vill flytta det inplanerade beslutet om Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2021 med plan för 2022 och 2023 från den 15-16 juni till den 2-3 november 2020.

– Den pågående coronapandemins effekter på ekonomin i Region Skåne är svåröverblickbara, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Vi förväntar oss att staten skjuter till mer pengar för att den vårdskuld som nu byggs upp inte ska växa sig för stor. Men före sommaren vet vi sannolikt inte vilken storlek denna summa har.

– Den ekonomiska uppföljningen efter årets första månader visar mot ett årsresultat som är nästan 1,4 miljarder kronor sämre än budget, säger regionrådet Gilbert Tribo (L). Konjunkturinstitutet har i sin senaste prognos skrivit ned skatteunderlagsutvecklingen för 2020 till 0,3 procent – och indikationer finns på att den kan bli negativ. Osäkerheten kring utvecklingen är stor.

– Det har aviserats ytterligare en tilläggsbudget till mitten av maj, säger regionrådet Annette Linander (C). Genom att skjuta Region Skånes budgetbeslut till november får vi bättre underlag för anta en mer träffsäker och offensiv budget för kommande år.

– Om regionerna ska klara av sitt uppdrag krävs mer än symboliska engångsbelopp från staten, säger regionrådet Per Einarsson(KD). Vi skulle helst se ramhöjande satsningar som säkrar vården även för kommande år, vilket vi vill att Region Skåne ska påtala för regeringen.

Budgetbeslutet i Region Skåne skjuts till hösten. Allians för Skåne vill flytta det inplanerade beslutet om Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2021 med plan för 2022 och 2023 från den 15-16 juni till den 2-3 november 2020. – Den pågående coronapandemins effekter på ekonomin i Region Skåne är svåröverblickbara, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M). Vi förväntar oss att staten skjuter till mer pengar för att den vårdskuld som nu byggs upp inte ska växa sig för stor. Men före sommaren vet vi sannolikt inte vilken storlek denna summa har. – Den ekonomiska uppföljningen efter årets första månader visar mot ett årsresultat som är nästan 1,4 miljarder kronor sämre än budget, säger regionrådet Gilbert Tribo (L). Konjunkturinstitutet har i sin senaste prognos skrivit ned skatteunderlagsutvecklingen för 2020 till 0,3 procent – och indikationer finns på att den kan bli negativ. Osäkerheten kring utvecklingen är stor. – Det har aviserats ytterligare en tilläggsbudget till mitten av maj, säger regionrådet Annette Linander (C). Genom att skjuta Region Skånes budgetbeslut till november får vi bättre underlag för anta en mer träffsäker och offensiv budget för kommande år. – Om regionerna ska klara av sitt uppdrag krävs mer än symboliska engångsbelopp från staten, säger regionrådet Per Einarsson(KD). Vi skulle helst se ramhöjande satsningar som säkrar vården även för kommande år, vilket vi vill att Region Skåne ska påtala för regeringen.

Nu får personalen i Region Skåne chansen! 

Regionfullmäktige i Region Skåne biföll i dag de nya riktlinjer för personaldrivna resultatenheter. Därmed öppnas ett fönster för lokalt och professionellt inflytande över den egna arbetsplatsen inom Region Skånes egna verksamhet.

Allians för Skåne gick till val på att ge personalen ett större inflytande i den skånska hälso- och sjukvården. I budgeten för 2019 fick personalnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för personalen att ta över driften av ett sjukhus samt minst två vårdcentraler.

– Detta är en del av den förnyelse och utveckling av den skånska sjukvården som Allians för Skåne lagt en rad förslag om sedan vi tillträdde efter valet 2018, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen. Det är bra att vi nu kommit till beslut om denna reform, nu går vi för genomföra den.

– Vi öppnar nu för att än mer släppa fram personalens kreativitet och engagemang, säger regionrådet Gilbert Tribo (L). Vi vet att det finns initiativ som hämmas av långa beslutstider och många överordnade nivåer. Detta är en frihetsreform för den skånska sjukvårdspersonalen.

– En sådan här möjlighet kommer att innebära en upplivande injektion för den skånska sjukvården, säger regionrådet Annette Linander (C). Därmed ökar möjligheten för skåningarna att få den bästa möjliga vården. Det går hand i hand med den satsning på primärvården som vi samtidigt gör.

– Personaldrivna enheter ger en möjlighet att skapa mångfald både för patienter och personal, säger regionrådet Per Einarsson (KD). Nu finns en möjlighet att välja en verksamhetsform som passar just en själv även om man vill stanna inom Region Skåne. Jag tror att vi mycket snart kommer att se den första personaldrivna enheten.

Nu får personalen i Region Skåne chansen! Regionfullmäktige i Region Skåne biföll i dag de nya riktlinjer för personaldrivna resultatenheter. Därmed öppnas ett fönster för lokalt och professionellt inflytande över den egna arbetsplatsen inom Region Skånes egna verksamhet. Allians för Skåne gick till val på att ge personalen ett större inflytande i den skånska hälso- och sjukvården. I budgeten för 2019 fick personalnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för personalen att ta över driften av ett sjukhus samt minst två vårdcentraler. – Detta är en del av den förnyelse och utveckling av den skånska sjukvården som Allians för Skåne lagt en rad förslag om sedan vi tillträdde efter valet 2018, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen. Det är bra att vi nu kommit till beslut om denna reform, nu går vi för genomföra den. – Vi öppnar nu för att än mer släppa fram personalens kreativitet och engagemang, säger regionrådet Gilbert Tribo (L). Vi vet att det finns initiativ som hämmas av långa beslutstider och många överordnade nivåer. Detta är en frihetsreform för den skånska sjukvårdspersonalen. – En sådan här möjlighet kommer att innebära en upplivande injektion för den skånska sjukvården, säger regionrådet Annette Linander (C). Därmed ökar möjligheten för skåningarna att få den bästa möjliga vården. Det går hand i hand med den satsning på primärvården som vi samtidigt gör. – Personaldrivna enheter ger en möjlighet att skapa mångfald både för patienter och personal, säger regionrådet Per Einarsson (KD). Nu finns en möjlighet att välja en verksamhetsform som passar just en själv även om man vill stanna inom Region Skåne. Jag tror att vi mycket snart kommer att se den första personaldrivna enheten.

REGION SKÅNE ÖKAR INSATSERNA FÖR FÖRETAGEN!

Läget i det skånska näringslivet är fortsatt akut. Under mars ökade konkurserna kraftigt och såväl varsel som korttidspermitteringar fortsätter att öka. Region Skåne ökar nu sina insatser och bygger på de tidigare beslutade. Inom vårt regionala utvecklingsuppdrag arbetar vi aktivt för att stötta näringslivet och dess anställda i den kris vi nu befinner oss i. Vi samlar och koordinerar skånska aktörer för att tillsammans hjälpa företagen. 

🧡 Resursdelning

- Företag i kris kan snabbt sänka sina kostnader genom att dela på resurser och låna ut sin övertaliga personal. Det företag som lånar in personal får samtidigt snabbt tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare. Tillsammans med våra partners hjälper Region Skåne till med vad företagen behöver tänka på. Snart hoppas vi också hitta lösningar för att stärka företagens likviditet, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Samtidigt som många företag har tvingats till permitteringar och varsel finns andra som har hamnat i ett motsatt läge med underbemanning och resursbehov. Därför kompletteras Företagsakuten nu med en resursdelningstjänst där Region Skåne matchar företag som permitterar och varslar med företag som har ett ökat personalbehov. Här finns en chans till ökat hopp!

🧡 Utbildningsakuten
Antalet korttidspermitterade i Skåne är ännu inte känt men kommer att bli tydligt under april då möjligheten att söka ersättning öppnar. För att bättre tillvarata tid kan permitterade anställda kompetensutvecklas. Detta är positivt då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande del för att säkra tillväxten på lång sikt.

- Utbudet av vidareutbildning är enormt och något svåröverblickbart. Därför har vi samlat kurser som är gratis, startar omgående och är relevanta för skånska företag och arbetstagare. Genom att satsa på kompetensutveckling kan Skåne och skånska företag komma tillbaka efter krisen med stärkt konkurrenskraft, säger Louise Eklund - liberal politiker (L), förste vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

REGION SKÅNE ÖKAR INSATSERNA FÖR FÖRETAGEN! Läget i det skånska näringslivet är fortsatt akut. Under mars ökade konkurserna kraftigt och såväl varsel som korttidspermitteringar fortsätter att öka. Region Skåne ökar nu sina insatser och bygger på de tidigare beslutade. Inom vårt regionala utvecklingsuppdrag arbetar vi aktivt för att stötta näringslivet och dess anställda i den kris vi nu befinner oss i. Vi samlar och koordinerar skånska aktörer för att tillsammans hjälpa företagen. 🧡 Resursdelning - Företag i kris kan snabbt sänka sina kostnader genom att dela på resurser och låna ut sin övertaliga personal. Det företag som lånar in personal får samtidigt snabbt tillgång till kompetenta, tillfälliga medarbetare. Tillsammans med våra partners hjälper Region Skåne till med vad företagen behöver tänka på. Snart hoppas vi också hitta lösningar för att stärka företagens likviditet, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Samtidigt som många företag har tvingats till permitteringar och varsel finns andra som har hamnat i ett motsatt läge med underbemanning och resursbehov. Därför kompletteras Företagsakuten nu med en resursdelningstjänst där Region Skåne matchar företag som permitterar och varslar med företag som har ett ökat personalbehov. Här finns en chans till ökat hopp! 🧡 Utbildningsakuten Antalet korttidspermitterade i Skåne är ännu inte känt men kommer att bli tydligt under april då möjligheten att söka ersättning öppnar. För att bättre tillvarata tid kan permitterade anställda kompetensutvecklas. Detta är positivt då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande del för att säkra tillväxten på lång sikt. - Utbudet av vidareutbildning är enormt och något svåröverblickbart. Därför har vi samlat kurser som är gratis, startar omgående och är relevanta för skånska företag och arbetstagare. Genom att satsa på kompetensutveckling kan Skåne och skånska företag komma tillbaka efter krisen med stärkt konkurrenskraft, säger Louise Eklund - liberal politiker (L), förste vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Presskontakt

Peter J Olsson

Peter J Olsson

Presskontakt Senior advisor (M) Stöd till regionstyrelsens ordförande, infrastruktur, Greater Copenhagen, Regionsamverkan Sydsverige, String 070-4487170
Ann van der Heeg Heberlein

Ann van der Heeg Heberlein

Presskontakt Kanslichef M Region Skåne 044 309 30 68
Samuel Jonsson

Samuel Jonsson

Presskontakt Politisk sekreterare Moderaterna i Region Skåne Region Skåne 0724672942

Allians för Skåne

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Allians för Skåne
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad