Gå direkt till innehåll
Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Pressmeddelande -

Allians för Skåne avsätter extra medel för kvinnosjukvård och förlossningsvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar idag beslut om att ge extra medel till Helsingborgs lasarett och Centralsjukhuset i Kristianstad för att ta hand om förlossningar och planerade kejsarsnitt av kvinnor folkbokförda i Landskrona samt Höör och Hörby under sommarperioden 2022. Dessutom anslår hälso- och sjukvårdsnämnden medel för att slutföra projektet digitalt amningsstöd.

– Under sommarmånaderna är trycket på förlossningsmottagningen i Malmö extra stort. Därför kommer gravida kvinnor från Landskrona, Höör och Hörby i stället att tas omhand av Helsingborgs lasarett och Centralsjukhuset i Kristianstad. Allians för Skåne skjuter till extra medel till sjukhusen i Kristianstad och Helsingborg så att de ska klara av det utökade uppdraget och för att varje gravid kvinna ska kunna känna sig trygg med att få det omhändertagande hon behöver, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd.

– Utökat uppdrag skall naturligtvis ersättas med utökade resurser, menar Anna Mannfalk (M), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd.

Allians för Skåne vill också skjuta till extra medel till projektet med digitalt amningsstöd som nämnden fattade beslut om förra året.

Amning är förknippat med flera positiva hälsovinster och förekomsten av amning i Skåne bedöms därför befinna sig på en nivå som behöver öka.

– Du ska kunna föda barn oavsett var du bor eller när på året det sker. Vi i Alliansen värnar om att gravida kvinnor i Skåne ska känna en större trygghet och tillit till vården när de behöver den som mest. Just idag gör vi det genom att lätta på det höga förlossningstrycket i Malmö, tillägger Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Dessa satsningar är viktiga för att ge familjen bästa möjliga start i livet. Att ge stöd de första dagarna är avgörande för att amningen ska fungera och att få tillgång till god amningsvård är avgörande för att mamma och barn ska känna sig trygga när och om det strular, avslutar Per Einarsson (KD), regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För mer information kontakta

Gilbert Tribo (L)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0768- 87 03 07

Anna Mannfalk (M)

1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0724-67 49 84

Birte Sandberg (C)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0725-18 87 59

Per Einarsson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0725-28 84 17

Ämnen

Regioner


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.

Presskontakt

Amir Jawad

Amir Jawad

Teamchef/politisk sekreterare (L) Hälso- och sjukvård 044- 309 30 37

Allians för Skåne

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Allians för Skåne
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad