Gå direkt till innehåll
Foto: Karl-Johan Hjertström
Foto: Karl-Johan Hjertström

Pressmeddelande -

Allians för Skåne växlar upp ambitionerna för den skånska kollektivtrafiken

Enligt kollektivtrafiklagen ska Region Skåne som regional kollektivtrafikmyndighet fastställa mål för den regionala trafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Tidigare beslutades om nytt trafikförsörjningsprogram varje år, nu sker det vart fjärde år i samband med ny mandatperiod. Trafikförsörjningsprogrammet utgörs av strategiska ramar och mål för kollektivtrafikens utveckling.

En av dessa ramar är ett basutbud av kollektivtrafik. Basutbudet stärker regional balans, skapar en tydlighet gentemot medborgare och kommuner samt lägger grunden för en god geografisk tillgänglighet i Skåne. Basutbudet är en önskvärd nivå och ger en grund att förhålla sig till, men varje ort och stråk behöver analyseras var för sig utifrån sina förutsättningar.

I förslaget till trafikförsörjningsprogram för 2020-2030 införs en helt ny nivå i basutbudet för lokalt viktiga stråk som omfattar alla tätorter med 300 – 999 invånare, där basutbudet nu utgörs av 7 dubbelturer per vardag med öppettider mellan 06 – 18. Det finns 100 lokalt viktiga stråk, bland dessa saknar 4 orter trafik och 5 orter har trafik men inte på den nivå som anges i basutbudet.

Dessutom införs ett helgutbud i de delregionalt viktiga stråken som omfattar alla tätorter med 1000 – 2999 invånare, där basutbudet nu utgörs av 6 dubbelturer på lördagar och 5 dubbelturer på söndagar med öppettider mellan 08 – 18. Det finns 53 delregionalt viktiga stråk, bland dessa saknar 7 orter helgtrafik på den nivå som anges i basutbudet.

– Nu höjer vi ambitionerna för den skånska kollektivtrafiken. Alla orter är olika, men det är viktigt att tydliggöra vad man som resenär eller kommun kan förvänta sig. Genom att införa en helt ny nivå av basutbud för de små orterna förbättrar vi möjligheterna för att bo och arbeta i hela Skåne, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Genom förslaget till nytt basutbud binder vi ihop hela Skåne. Skåningarna reser även på helgen till olika aktiviteter eller arbete. Nu tydliggör vi även vilket utbud som kan förväntas på lördagar och söndagar, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Trafikförsörjningsprogram för 2020-2030 påbörjades av (S) och (MP) under förra mandatperioden. Programmet gick ut på remiss till kommunerna under december 2018. Remissperioden efterföljdes av en förnyad diskussion inom Allians för Skåne och dialogmöten med de skånska kommunerna i september och oktober 2019. Programmet kommer att beslutas i regionfullmäktige i februari 2020.

För mer information och kommentarer:

Carina Zachau (M)
Regionråd och kollektivtrafiknämndens ordförande
072-467 49 83

Lars Hansson (C)
Förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
072-224 08 48

Ämnen

Regioner


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.

Presskontakt

Helena Nanne

Helena Nanne

Politisk sekreterare (M) Kollektivtrafik 072-199 83 85