Gå direkt till innehåll
​Ekonomi i fritt fall – i år igen

Pressmeddelande -

​Ekonomi i fritt fall – i år igen

Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter mars 2017 visar på en fortsatt hög kostnadsutveckling. Prognosen för helåret pekar nu mot ett resultat som är 1,2 miljarder kronor sämre än budgeterat.

– Mot bakgrund av den dåliga kostnadskontroll som Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne har uppvisat är detta inte förvånande, säger Gilbert Tribo (L). Däremot är det förvånande att de lägger beslutsförslag för att komma till rätta med ekonomin på bordet en timme före dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott.

– Lika förvånande är att Styret, trots den synnerligen allvarliga ekonomiska situationen, nöjer sig med att bara uppdra åt regiondirektören att återrapportera effekten av beslut tagna under 2015 och 2016, säger Pontus Lindberg (M). Detta borde vara en självklarhet.

– Allians för Skåne har därför lagt ett tilläggsyrkande att regiondirektören till sammanträdet med arbetsutskottet den 23 maj ska ta fram fler förslag på kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder, säger Birte Sandberg (C).

– Det reella anställningsstopp som Styret nu föreslår, och det självklara fastslåendet av att budgeten ska hållas, måste kombineras med högsta ekonomiska restriktivitet, säger Birgitta Södertun (KD).

Mer information och kommentarer (efter kl 16:00):
Pontus Lindberg (M)
Regionråd i opposition
Tel: 044-309 34 72

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare
Tel: 044-309 34 02

Birte Sandberg (C)
Gruppledare
Tel: 044-309 30 24

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 044-309 33 53

Ämnen

Regioner


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Presskontakt

Ann van der Heeg Heberlein

Ann van der Heeg Heberlein

Presskontakt Kanslichef M Region Skåne 044 309 30 68
Samuel Jonsson

Samuel Jonsson

Presskontakt Politisk sekreterare Moderaterna i Region Skåne Region Skåne 0724672942

Allians för Skåne

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Allians för Skåne
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad