Gå direkt till innehåll
Enklare och tydligare regler för sjukresor och färdtjänst

Pressmeddelande -

Enklare och tydligare regler för sjukresor och färdtjänst

Skånetrafikens serviceresor, som består av sjukresor och färdtjänst i 24 skånska kommuner, är en oerhört viktig verksamhet. Resorna innebär en stor frihet för de skåningar som av olika skäl inte kan åka kollektivt, med bil, cykel eller promenera mellan olika platser. Varje dag reser cirka 5000 skåningar med våra serviceresor. Det ställer höga krav på ordning och reda för att systemet inte ska kunna missbrukas. På dagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden beslutades om nya regler för färdtjänst och sjukresor som slutligen behandlas av regionfullmäktige i december för att gälla från och med den 1 januari 2020.

– Färdtjänst och sjukresor gör stor skillnad för människor varje dag. Det är viktigt att resurserna hamnar rätt och att det är ordning och reda i regelverket. All skattefinansierad verksamhet måste ha tydliga förutsättningar och vara transparent, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Förändringarna i regelverket syftar till att tydliggöra för såväl resenärer som Skånetrafiken och upphandlade trafikföretag vad som gäller. Det minskar risken för att oklarhet råder vid upphämtning och avlämning samt för långdragna processer i efterhand. Vidare säkerställs med det nya förslaget till regler att de resurser som avsätts för de skåningar som är i behov av sjukresor och färdtjänst verkligen går till det som åsyftas och inte missbrukas.

– Jag är glad över att vi nu gör det ännu enklare för våra kunder som reser och för våra medarbetare som arbetar med frågorna varje dag. Efter en lång process av dialog med de som berörs har vi nu ett tydligt och transparent regelverk på väg upp till regionfullmäktige, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Förslaget till förändringar har skett i dialog med kunder, trafikföretag, medarbetare, vårdpersonal, kommuner, andra regioner samt tjänstemannaråd och politikerråd inom affärsområde serviceresor.

Nedan följer några exempel på förändringar i regelverket:

  • Tidsintervallet för upphämtning förändras så att tillståndshavaren och eventuella medresenärer ska vara beredda att resa från 5 minuter innan avtalad tid fram till 15 minuter efter avtalad tid.
  • Ansvaret för att lämna över eller hämta in och ut ur bostad förtydligas. Det är tillståndshavaren som ansvarar för att det finns en person tillgänglig som kan göra detta. Tillståndshavaren ansvarar också för att låsa och låsa upp ytterdörren.
  • Det färdsätt som är trafiksäkert, ger minst miljöpåverkan och är mest kostnadseffektivt ska väljas i första hand.
  • Området som tillämpas för färdtjänst är Skåne, men inte längre angränsande kommuner i andra regioner.
  • För att minska andelen oskäligt höga hotellkostnader för övernattning vid sjukresor till andra regioner än Skåne begränsas kostnaden.
  • Om tillståndshavaren inte betalar enligt faktura kan han eller hon stängas av från fakturatjänsten och kan inte beställa nya resor som betalas i efterhand.
  • Om tillståndshavaren döms för en brottslig handling enligt brottsbalken under resa och/eller i samband med resa kan färdtjänsttillståndet återkallas.


För mer information och kommentarer:
Carina Zachau (M)
Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
072-467 49 83

Lars Hansson (C)
Förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
072-224 08 48

Ämnen

Regioner


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.

Presskontakt

Helena Nanne

Helena Nanne

Politisk sekreterare (M) Kollektivtrafik 072-199 83 85