Gå direkt till innehåll
Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner

Pressmeddelande -

Hälften av MMS-mottagningarna läggs ner

Det rödgröna styrets politik slår nu igenom fullt ut: Hälften av vårdgivarna inom MMS, multimodal smärtbehandling, i Skåne inte finns kvar efter den 28 februari i år. Särskilt utsatt är norra och östra Skåne där alla privata vårdval nu försvinner. Nedläggningarna innebär att patienterna riskerar kraftigt utökade kötider och att de inte längre kan välja sitt vårdteam. Alliansgruppen i Region Skånes beredning för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT), har sedan hösten 2016 ställt frågor kring det rödgröna styrets plan för att hantera konsekvenserna för patienterna i och med de indikationer som tidigt fanns på det markanta antalet uppsagda avtal på grund av kraftigt förändrade villkor.

Alliansgruppens frågor har inte besvarats utan hänvisas till en eventuell belysning i april 2017, alltså först efter att mottagningarna redan har försvunnit. Allians för Skåne har därför tagit fram en rapport för att belysa vad det rödgröna styrets avtalshantering innebär för patienter och vårdvalens aktörer.

Precis som vi befarade så har de kraftiga och plötsliga sänkningarna av ersättningar i MMS-vårdvalet lett till att en betydande andel av vårdgivarna har sagt upp sina avtal med Region Skåne och detta kommer att leda till längre köer och minskad tillgänglighet för en mycket skör patientgrupp. Vårdgivarna behöver ges bättre förutsättningar än vad de har idag och dialogen måste förbättras med vårdgivarna, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Det är direkt cyniskt att utsätta medborgare med smärta för risken att inte få vård, för att uppnå sina mål om en sjukvård befriad från privata utförare. Vill de bli av med aktörer inom vårdval utan att fatta politiska beslut i demokratiskt ordning? säger Torbjörn Ekelund (L).

Vikten av valfrihet kan inte nog betonas, många patienter vittnar om att det är oerhört centralt att få välja sin egen vårdgivare vid långvarig behandling och det vill vi stärka, inte radera från kartan, säger Liss Böcker Sellgren (C).

Vi känner en oro för smärtpatienterna som riskerar att vänta få vänta länge i kö. Dessa konsekvenser borde ha belysts redan innan villkorsförändringarna gjordes, det flaggade vi för men fick inget gehör från styret, säger Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD).

Mer information och kommentarer:
Ulrika Heindorff (M) andre vice ordförande
beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Region Skåne
Tel: 0768-89 07 79

Torbjörn Ekelund (L)
Tel: 0706-89 56 31

Liss Böcker Sellgren (C)
Tel: 073-996 06 24

Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)
Tel: 0709-45 04 47

Rapporten bifogas nedan.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Läs mer, följ oss på Opposition Skåne.

Presskontakt

Peter J Olsson

Peter J Olsson

Presskontakt Senior advisor (M) Stöd till regionstyrelsens ordförande, infrastruktur, Greater Copenhagen, Regionsamverkan Sydsverige, String 070-4487170

Relaterat material

Relaterade nyheter

Allians för Skåne

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Allians för Skåne
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad