Gå direkt till innehåll
Höjda ambitioner för miljö- och hållbarhetsarbetet i kollektivtrafiken

Pressmeddelande -

Höjda ambitioner för miljö- och hållbarhetsarbetet i kollektivtrafiken

Den skånska kollektivtrafiken är en viktig faktor för klimatsmart och energieffektiv verksamhet i Region Skåne. Nu höjer Allians för Skåne ambitionerna ytterligare genom att anta ett nytt förslag till miljö- och hållbarhetsprogram för kollektivtrafiken på dagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden.

Det tidigare gällande miljö- och hållbarhetsprogrammet antogs 2015 för att gälla till 2025. Utvecklingen på området går snabbt och i december 2018 kunde Skånetrafiken konstatera att det tidigare målet om en fossilbränslefri allmän kollektivtrafik redan uppnåtts.

I det nya miljö- och hållbarhetsprogrammet återfinns ett nytt mål som innebär att klimatutsläppen från den allmänna kollektivtrafiken ska ha minskat med minst 20 procent senast den 31 december 2025.

– Jag är oerhört stolt över Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsarbete. Att vi nu kan höja ambitionerna ytterligare såhär tidigt i mandatperioden är ett styrkebesked som visar att Allians för Skåne kommer att kunna leverera goda resultat för miljön, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Kollektivtrafiken har en avgörande roll i frågan om att lösa klimat- och miljöutmaningen, så fler skåningar kan ställa bilen och sänka sina vardagsutsläpp. Med de nya målsättningarna i dagens beslut kan vi dessutom bidra till att minska de skånska utsläppen ytterligare, för vår framtid, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden. 

Det reviderade miljö- och hållbarhetsprogrammet innehåller tre fokusområden:

  1. Klimatneutralitet och energieffektivitet
    Klimatneutralitet innebär att utsläppen från kollektivtrafiken under hela livscykeln, från produktion till avveckling, är noll. Energieffektivitet handlar bland annat om en fortsatt elektrifiering av busstrafiken med förnybar el i städerna där det är möjligt.
  2. Ren luft, minimerat buller och inga farliga kemikalier
    Här föreslås bland annat ett nytt inriktningsbeslut som innebär att trafiken inte ska ge upphov till exponering för särskilt farliga kemikalier.
  3. Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och i lokalsamhället
    Området handlar om kollektivtrafikens förmåga att möjliggöra mobilitet, föra samman människor och bryta sociala barriärer. Nytt förslag till inriktningsbeslut är att kollektivtrafiken ska möjliggöra och bidra till att skapa social nytta i Skåne.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.

Presskontakt

Peter J Olsson

Peter J Olsson

Presskontakt Chefsstrateg (M) regional utveckling, strategisk kommunikation och presskontakter 070-4487170