Gå direkt till innehåll
Nya krafttag för att lösa kapacitetsbristen på elnäten i Skåne

Pressmeddelande -

Nya krafttag för att lösa kapacitetsbristen på elnäten i Skåne

   Den skånska kapacitetsbristen på elnätet är ett av de främsta hoten mot tillväxt och välfärd i regionen. Idag har regionala utvecklingsnämnden tagit beslut om att satsa 3.8 miljoner kronor år 2020 på att motverka kapacitetsbristen.

   –Vi tar nu ansvar för att göra vad vi kan för säkerställa att Skåne får den kapacitet som krävs både på lång och kort sikt. Men skattebetalare och företagare måste kunna lita på att stat och regering gör sitt, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

   Det långsiktiga arbetet innefattar bland annat att kartlägga kommuner och företagares behov av el fram till 2030, analysera det framtida effektbehovet av laddstolpar och sprida kunskap om elsystem, elreglering och lagstiftning.

   –Att regeringen nu uppmärksammar Skånes elsituation är bra. Men vad som föreslås löser på sin höjd problemet på kort sikt. Vi måste även säkerställa att Skåne har en långsiktigt säker och stabil tillgång till el. Detta för att Skåne även fortsättningsvis ska kunna vara en stark tillväxtregion och ta täten med elektrifiering och den gröna omställningen, avslutar Louise Eklund (L) 1:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.

Presskontakt

Peter J Olsson

Peter J Olsson

Presskontakt Senior advisor (M) Stöd till regionstyrelsens ordförande, infrastruktur, Greater Copenhagen, Regionsamverkan Sydsverige, String 070-4487170
Ann van der Heeg Heberlein

Ann van der Heeg Heberlein

Presskontakt Kanslichef M Region Skåne 044 309 30 68
Samuel Jonsson

Samuel Jonsson

Presskontakt Politisk sekreterare Moderaterna i Region Skåne Region Skåne 0724672942

Allians för Skåne

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Allians för Skåne
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad