Gå direkt till innehåll
Foto: Pressbild
Foto: Pressbild

Pressmeddelande -

Skåningarnas psykiska hälsa är en fortsatt prioritering

I Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2019, med plan för åren 2020-2021 som fastställdes av regionfullmäktige december 2018 framgår att tillgängligheten till primärvård och specialiserad vård ska öka. Därför har möjligheten till att inrätta vårdval inom någon eller några delar av psykiatrins verksamhet nu utretts. I går, den 9 januari, presenterades utredningen.

– Barn och unga måste vård i rätt tid, tyvärr är det alldeles för många som har fått vänta orimligt länge på att få sin vård. Samtidigt ser vi att den psykiska ohälsan bland både barn och unga ökar, vilket är djupt ledsamt. Därför går vi i alliansen fram med ett skarpt förslag som ska bidra till att fler barn och unga får sin vård i tid och vill därför införa ett vårdval. Med ett vårdval för öppen barn- och ungdomspsykiatrisk vård kan vi öka tillgängligheten på ett bättre sätt, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

– Psykisk ohälsa är en stor utmaning som vi måste komma tillrätta med. Det är viktigt med tidiga insatser och tillgänglighet och minskade köer därmed i fokus. Vi kommer därför även att gå fram med ett ytterligare förslag där vi ska ta utreda en ny modell för bedömningsfunktion för vuxna patienter inom det specialpsykiatriska området och som är i behov av psykologisk behandling. Med ett sådant förslag är vi övertygade om att tillgängligheten till psykiatrin kan förbättras, menar Anna Mannfalk (M), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Inför inrättande av valfrihetssystem inom öppen barn- och ungdomspsykiatrisk vård i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) ska det i egen regi skapas en bedömningsfunktion där ställningstagande till remisser samt egen vårdbegäran avseende barn- och ungdomspsykiatri sker.

– Fler barn, unga och vuxna behöver kunna få sin vård i rätt tid. Av erfarenhet vet vi att vårdval generellt sett har bidragit till en förbättrad tillgänglighet. Därför hoppas vi på att vi får gehör för detta förslag för att kunna inrätta ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård och på så sätt få en förbättrad tillgänglighet till psykiatrin. Skåningarnas psykiska hälsa är en prioritet för oss, tillägger Birte Sandberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi måste se till att barn ska kunna få vara barn och att de får stöd i ett mycket tidigare skede. Det är inte rimligt att barn och ungdomar ska behöva gå i ovisshet under år av sitt liv utan att få ett besked och den hjälp de behöver. Detta behöver vi motverka och därför presenterar vi det här förslaget som kan förbättra vardagen för många barn och familjer i Skåne, avslutar Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För mer information kontakta

Gilbert Tribo (L)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0768- 87 03 07

Anna Mannfalk (M)

1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0724-67 49 84

Birte Sandberg (C)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0725-18 87 59

Per Einarsson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0725-28 84 17

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.

Presskontakt

Amir Jawad

Amir Jawad

Teamchef/politisk sekreterare (L) Hälso- och sjukvård 044- 309 30 37

Allians för Skåne

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Allians för Skåne
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
291 89 Kristianstad