Gå direkt till innehåll
Strategi för att minska antalet dödfödda barn ska nu fastställas

Pressmeddelande -

Strategi för att minska antalet dödfödda barn ska nu fastställas

I Region Skåne har det noterats att antalet dödfödda barn varit oväntat hög under 2018 och första hälften av 2019. Hälso- och sjukvårdsnämnden gav därför hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en strategi för att minska antalet dödfödda barn den 27 juni 2019, som ska nu behandlas av hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 januari.

– Vi har en djupt olycklig situation där antalet dödfödda barn har varit oväntat högt under de gångna åren. För många kvinnor och familjer är det en förödande upplevelse, där vi behöver göra vårt yttersta för att se till att fler kvinnor kan få rätt stöd i rätt tid. Därför kommer vi att gå fram med en strategi som innehåller flera konkreta förslag och därefter se till att förslagen kan införas runtom i våra sjukhus och barnmorskemottagningar. Vi behöver även se till att vi får till nationella riktlinjer och ett nationellt screeningsprogram på plats för att främja en mer jämlik förlossningsvård, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Förlossningsvården måste förbättras. Det är oacceptabelt att Skåne ligger högre än rikssnittet i vad som gäller antalet dödfödda barn. Vi behöver därför agera för att fler kvinnor får den vård de behöver och att vi kan underlätta för dem. Våra sjukhus och barnmorskemottagningar gör ett bra arbete idag och därför vill vi stötta de ytterligare så att de kan implementera strategin för en ännu förbättrad förlossningsvård, avslutar Anna Mannfalk (M).

För mer information kontakta

Gilbert Tribo (L)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0768- 87 03 07

Anna Mannfalk (M)

1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0724-67 49 84

Birte Sandberg (C)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0725-18 87 59

Per Einarsson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0725-28 84 17


För att ta del av underlaget kontakta oss.

Ämnen

Regions


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.

Presskontakt

Amir Jawad

Amir Jawad

Teamchef/politisk sekreterare (L) Hälso- och sjukvård 044- 309 30 37

Relaterat material