Gå direkt till innehåll
Ackumulerat resultat och budget, Region Skåne januari-september.
Ackumulerat resultat och budget, Region Skåne januari-september.

Pressmeddelande -

Tydlighet ger resultat

I dag publiceras Region Skånes månadsuppföljning efter september.

– Åter ligger resultatet bättre än budget – nu med 86 miljoner kronor – och sannolikheten för att resultatmålet på 1 miljard kronor ska nås är stor. Detta bekräftar att den politiska styrningen fungerar klart mycket bättre nu än under förra mandatperioden, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

– Hälso- och sjukvården har fortfarande stora utmaningar, tillgängligheten måste bli bättre och budgetavvikelsen för sektorn är för stor. Det finns därför all anledning att kombinera fortsatta åtgärder för bättre ekonomi med åtgärder för kortare köer, säger Gilbert Tribo (L).

– Det mest positiva är att kostnadsutvecklingen har tryckts tillbaka, trots att antalet anställda är nästan 769 fler jämfört med för ett år sedan. I början av året låg nettokostnadsutvecklingen på 6,5 procent, nu är den nere på 4,5 procent, säger Annette Linander (C).

– Kostnaderna för hyrpersonal är dessvärre fortfarande högre än vad de borde vara, men vi ser en liten trend nedåt. Jämfört med för ett år sedan är ökningen nu 35 procent, vilket ska jämföras med motsvarande ökning efter augusti, som var nästan 39 procent. Samtidigt ska vi notera att Region Skånes kostnader för hyrpersonal är låga jämfört med landets övriga regioner, säger Per Einarsson (KD).

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
regionstyrelsens ordförande
070-508 32 33

Gilbert Tribo (L)
gruppledare
076-887 03 07

Annette Linander (C)
gruppledare
072-563 56 98

Per Einarsson (KD)
gruppledare
072-528 84 17

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.

Presskontakt

Peter J Olsson

Peter J Olsson

Presskontakt Chefsstrateg (M) regional utveckling, strategisk kommunikation och presskontakter 070-4487170

Relaterat material