Gå direkt till innehåll
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Valfriheten för skånska patienter kan öka

I Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2019, med plan för åren 2020-2021 som fastställdes av regionfullmäktige december 2018 framgår att tillgängligheten till primärvård och specialiserad vård ska öka. För att öka tillgängligheten till vården för öron-näsa-hals (ÖNH) har möjligheten till att inrätta ett vårdval nu utretts. I dag (9 januari 2020) presenteras utredningen på hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott med flera förslag som kan förstärka valfriheten för de skånska patienterna.

– Vår viktigaste prioritering är att tillgängligheten till vården, oavsett åkomma, ska öka. Utredningen som nu presenterats pekar på att det finns fortsatta utmaningar inom öron-näsa-hals området och bekräftar våra uppfattningar. Vi har valt att lyssna på vår kompetenta medarbetare och lägger därför fram ett förslag som dels förstärker patienternas möjlighet till att välja sin vård. Med denna lösning är jag övertygad om att vi kan se till att fler patienter får rätt vård i rätt tid, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi i alliansen ser att tillgängligheten till ÖNH är ett fortsatt bekymmer, som kräver flexibla lösningar som möter patienternas behov. Därför har vi valt att utreda möjligheten till att inrätta ett vårdval inom området och lyssnat på våra verksamheter. Det nya förslaget innebär en ökad valfrihet trots att vi inte skapar ett specialistvårdval då primärvården får ett utökat ansvar, vilket är positivt, menar Anna Mannfalk (M), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Specialiteten ÖNH omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av tillstånd som påverkar hörsel, balans, lukt- och smaksinne, sväljning, röst, tal och språk samt rubbningar i kranialnervsfunktioner.

– Lärdomar från vår omvärld har visat på att ett vårdval inom ÖNH inte alltid har varit gynnsamt. Detta, tillsammans med utredningens slutsatser, har lett till att vi presenterar fram ett förslag som kan leda till en ökad valfrihet. Genom bland annat ett tilläggsuppdrag till vårdcentralerna kan vården komma närmare skåningarna och patienterna stärks i deras valmöjligheter, tillägger Birte Sandberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vården ska vara god och tillgänglig för skåningarna, det är centralt för oss i alliansen. Genom att vi bland annat ser över möjligheten till att upphandla olika operationsåtgärder inom ÖNH, samtidigt som vi stärker valfriheten, kan vi se till att tillgängligheten blir ännu bättre, avslutar Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

För mer information kontakta

Gilbert Tribo (L)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0768- 87 03 07

Anna Mannfalk (M)

Förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0724-67 49 84

Birte Sandberg (C)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0725-18 87 59

Per Einarsson (KD)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd

Telefon: 0725-28 84 17

Ämnen

Taggar

Regions


Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans Allians för Skåne och styr Region Skåne som största block efter valet 2018.

Följ oss på Allians för Skåne.

Presskontakt

Amir Jawad

Amir Jawad

Teamchef/politisk sekreterare (L) Hälso- och sjukvård 044- 309 30 37

Relaterat material