Pressmeddelande -

ALSTOM visar nettovinst i helårsresultatet. Återhämtningen är bekräftad och en ny period med tillväxt inledd.

ALSTOM offentliggör idag rapporten för helåret 2005/2006 (1 april-31 mars). Resultatet visar att gruppen gör en nettovinst för helåret och att den återhämtning som skett bekräftas på nytt, liksom att en ny period med lönsam tillväxt är inledd. · Orderstocken uppgår till 26,944 miljoner €, en ökning med 9% · Orderingången uppgår till 15,290 miljoner €, en ökning med 8% · Försäljningen uppgår till 13,413 miljoner €, en ökning med 8 % · Rörelseresultatet uppgår till 746 miljoner €, en ökning med 73 % · Rörelsemarginalen uppgår till 5,6 %, en ökning jämfört med föregående år 3,5 % · Nettoresultatet uppgår till 178 miljoner €, jämfört med tidigare års förlust på 628 miljoner € · Kassaflödet uppgår till 525 miljoner €, en avsevärd förbättring jämfört med föregående års 77 miljoner € Därmed möter gruppen de uppsatta målen och koncernens återhämtning är ett faktum. Med den förestående försäljningen av marin-sektorn, kommer ALSTOM att fokusera på koncernens kärnverksamhet inom kraftgenerering (Power) och järnvägstransporter (Transport). Den nyligen ingångna överenskommelsen med Bouygues om ett operativt och finansiellt samarbete kommer också att förstärka ALSTOM:s möjligheter till fortsatt lönsam och uthållig tillväxt. För mer information om ALSTOM-koncernens helårsresultat, ring VD Bengt Assarsson telefon 0122-84200 alt. 070-3479551 eller Thomas Nörby, CFO ALSTOM Sverige, telefon 0122 - 84216. Koncernens helårsrapport finns på ALSTOMs hemsida www.alstom.com *** ALSTOM är en världsledande leverantör av infrastruktur för energi och transport, som kännetecknas av stark innovationskraft och miljövänlig teknologi. ALSTOM levererar omfattande projekt, produkter och service för kraftverk runt om i världen, oberoende av kraftkälla. ALSTOM levererar världens snabbaste tåg och ett av världens mest utnyttjade tunnelbanesystem, helt automatiserat. ALSTOM har 69.000 anställda i 70 länder. I Sverige har vi anor sedan 1890-talet. Några svenska referenser är uppgraderingen av Ringhals och SJ's nya dubbeldäckare. I Sverige arbetar 800 personer med alla typer av elproduktionsanläggningar, rökgasrening, leveranser av tåg och underhåll av SJ's dubbeldäckare. Huvudorter för ALSTOM är Finspång, Stockholm, Västerås och Växjö.

Ämnen

  • Ekonomi, finans