Pressmeddelande -

LKAB köper Rökgasrening av ALSTOM

ALSTOM Power Sweden har fått uppdraget av LKAB att installera utrustning för reducering av stoft samt kväve- och svaveloxidutsläpp vid det nya pelletsverket KK4 som skall byggas i Kiruna och som är planerat att köras igång 2008. Kontraktvärdet uppgår till ca 200 miljoner kronor. Sammanlagt ansvarar ALSTOM för ca 400 miljoner kronor, det totala projektvärdet, varav hälften är kompletterande utrustning som upphandlas gemensamt med LKAB. Åtagandet omfattar projektledning och installation av rökgasreningsutrustningen och levereras av ALSTOMs Växjöenhet. Ordern är en av flera stora kontrakt som ALSTOM Environmental Control Systems erhållit den senaste tiden och som bekräftar ALSTOM's världsledande ställning som leverantör av miljöteknik. Presskontakt: Eric Nicolaysen Telefon: +46 470 762 003 Mobil: +46 70 624 7003 eric.nicolaysen@power.alstom.com Projektkontakt: Rune Johansson Telefon: +46 470 762 285 Fax: +46 470 762 001 rune.g.johansson@power.alstom.com www.power.alstom.com www.alstom.se *** ALSTOM är en världsledande leverantör av infrastruktur för energi och transport, som kännetecknas av stark innovationskraft och miljövänlig teknologi. I Sverige har vi anor sedan 1890-talet. Några svenska referenser är uppgraderingen av Ringhals och Oskarshamn och SJ's nya dubbeldäckare. I Sverige arbetar 800 personer med alla typer av elproduktionsanläggningar, rökgasrening, leveranser av tåg och underhåll. Huvudorter för ALSTOM är Finspång, Stockholm, Västerås och Växjö.

Ämnen

  • Industri, tillverkning