Pressmeddelande -

Pensionärer konsumerar som de yngre

Pensionärer lägger allt mer av sin disponibla inkomst på resande och fritid. Under de senaste 30 åren har köpkraften stärkts och konsumtionsmönstren blivit påtagligt mer likt yngre åldersgrupper. Det visar AMFs pensionärs-konsumentprisindex som är baserad på specialbeställd statistik från SCB. Prisökningar sedan början av 2000-talet har varit nästintill identiska för pensionärer som yngre målgrupper.

Pensionärernas konsumtion har blivit allt mer lik de yngres. Skillnaderna i konsumtionsmönstren var markanta för drygt 30 år sedan, men har idag nästan raderats ut. Den främsta orsaken är att pensionärers inkomster närmat sig övriga befolkningens. Nyblivna pensionärer hade i början av 90-talet cirka 88 procent av de disponibla inkomsterna för yrkesarbetande personer mellan 30 och 49 år. Cirka två decennier senare är pensionärernas andel uppe i 94 procent.


Den ekonomiskt bättre ställningen för pensionärer har förändrat deras konsumtionsmönster. Pensionärer lägger en betydligt större del av sina utgifter på resande, fritid och diverse olika konsumtionsvaror.


-    Det större ekonomiska utrymmet gör att allt fler pensionärer kan unna sig mer nöje. Vi kan också se att utgifterna för sjuk- och hälsovård har minskat i betydelse, vilket kan vara ett tecken på att de är friskare och därmed också har större möjligheter att resa till exempel, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF.


I slutet av 70-talet spenderade pensionärer cirka 50 procent av sina utgifter på mat och bostad, medan yngre spenderade drygt 30 procent. Nu är skillnaden marginell med 43 procent för pensionärer och 40 procent för samtliga hushåll.


Likriktningen i konsumtionsmönstren har därför lett till att KPI blivit ett allt bättre mått på pensionärers prisökningar.


Analysen är framtagen i samarbete med Kreicbergs utredning & opinion.


För frågor, kontakta:

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se
Emelie Ericson, projektledare informationsavdelningen AMF, 070- 208 24 32, emelie.ericson@amf.se


AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 377 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,9 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Ämnen

  • Politik
  • Ekonomi, finans
  • Tjänster, konsult, service
  • Lön, Pension
  • Försäkringar, försäkringsfrågor

Taggar

  • pensionärernas konsumtion
  • disponibla
  • scb
  • amfs pensionärs-konsumentprisindex

Presskontakt

Johanna Sarfati

Johanna Sarfati

Presskontakt Presskontakt 070-649 84 47
Mikael Lindh-Hök

Mikael Lindh-Hök

Presskontakt 0709 - 42 88 97
Cecilia Elovsson

Cecilia Elovsson

Presskontakt Presskontakt AMF Fastigheter 0725 - 41 67 46

Relaterat material