Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Dödsstraffet i världen 2011

Alarmerande många personer avrättades i de länder som verkställde dödsdomar 2011, men samtidigt har antalet länder som genomför avrättningar minskat med mer än en tredjedel på tio år, enligt Amnestys årliga rapport om dödsstraffet. 

Endast 20 länder, det vill säga tio procent av världens länder genomförde avrättningar förra året. Brotten som personer dömdes till döden för varierar - förutom våldsbrott - till exempel äktenskapsbrott och sodomi i Iran, hädelse i Pakistan, häxeri i Saudiarabien, ekonomisk brottslighet i Kina och narkotikabrott i fler än tio länder. De avrättningsmetoder som användes var halshuggning, hängning, dödlig injektion och arkebusering. 

Minst 676 personer avrättades runt om i världen, men det inkluderar inte de tusentals avrättningar som genomfördes i Kina, fler än resten av världen tillsammans. I Kina är statistiken över avrättningar en statshemlighet. 

- En stor majoritet av världens länder använder inte längre dödsstraff. Vårt budskap är tydligt till ledarna för den isolerade minoritet av länder som fortsätter att avrätta människor: ni är ur fas med resten av världen i den här frågan och det är dags att ni slutar använda detta grymma, omänskliga och förödmjukande straff, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare. 

Ett allvarligt bakslag är Mellanöstern, där avrättningarna ökade drastiskt - med mer än 50 procent under 2011. Fyra länder stod för 99 procent av avrättningarna i regionen; Iran (minst 360), Saudiarabien (minst 82), Irak (minst 68) och Jemen (minst 41).

När det gäller Iran har Amnesty dessutom mottagit rapporter om ett stort antal obekräftade och hemliga avrättningar. Sannolikt är den verkliga siffran därför minst den dubbla.

I Iran avrättades dessutom minst tre personer för brott som begåtts när de var under 18 år, vilket strider mot internationell rätt. 

USA fortsätter att vara det enda landet i Nord- och Sydamerika och det enda G8-landet som genomför avrättningar, totalt 43 förra året. I Europa var det bara Vitryssland som verkställde dödsdomar. Två personer avrättades där.

Offentliga avrättningar utfördes i Nordkorea, Saudiarabien, Somalia och Iran.

I majoriteten av de länder där folk dömdes till döden eller avrättades var rättegångarna mycket bristfälliga och levde inte upp till internationell rättspraxis. I många fall framtvingades bekännelser genom tortyr eller hot, till exempel i Kina, Iran, Irak, Nordkorea och Saudiarabien.

Även i de länder som fortsatte att verkställa dödsdomar kunde man dock se vissa framsteg. I USA har antalet dödsdomar och avrättningar sjunkit dramatiskt jämfört med för tio år sedan. Illinois blev den 16:e delstaten som avskaffade dödsstraffet och i Oregon infördes ett moratorium. Flera offer för våldsbrott uttalade sig också mot dödsstraffet.

- Till och med i den lilla grupp länder som avrättade personer 2011 kan vi se gradvisa framgångar. Dessa små steg bör leda till att dödsstraffet slutligen försvinner, säger Salil Shetty.

- Det kommer inte att ske över en natt men vi är övertygade att vi en dag kommer kunna förpassa dödsstraffet till historien, fortsätter han.

Amnesty International motsätter sig dödsstraffet i alla former utan undantag oavsett brottets karaktär, vem som är förövare och vilken metod som används vid avrättningen. Dödsstraffet kränker rätten till liv och är ett extremt grymt, omänskligt och förnedrande straff.

DÖDSSTRAFFET PER REGION

Amerika
USA var det enda landet som genomförde avrättningar. Totalt 43 personer avrättades i 13 av de 34 stater som har kvar dödsstraffet, vilket är en minskning med en tredjedel sedan 2001. 78 nya dödsdomar utfärdades, en minskning med hälften sedan 2001.

Asien - Stillahavsregionen
Minst 51 avrättningar genomfördes i sju länder i regionen och minst 833 nya dödsdomar utfärdades i 18 länder. Inga dödsdomar verkställdes i Singapore och inte heller i Japan, vilket var första gången på 19 år. Myndigheterna i båda länderna har tidigare visat starkt stöd för dödsstraffet. Till detta ska läggas Kina där tusentals avrättas varje år.

Afrika, söder om Sahara
Betydande framgångar i regionen 2011. Benin godkände en ratificering av FN-fördraget med syfte att avskaffa dödsstraffet. Sierra Leone deklarerade, och Nigeria godkände, officiella moratorium/stopp för avrättningar. I Ghana rekommenderade den konstitutionella granskningskommissionen att dödsstraffet ska avskaffas. Minst 22 avrättningar genomfördes dock i tre länder; Somalia, Sudan och Sydsudan. Bara 14 av de 49 länderna i regionen har kvar dödsstraffet.

Mellanöstern och Nordafrika
Minst 558 avrättningar genomfördes i åtta länder. På grund av våldsamheterna i Libyen, Syrien och Jemen var det svårt att få fram trovärdig information om användandet av dödsstraff 2011. Det fanns ingen information om avrättningar eller att några dödsdomar ska ha utfärdats i Libyen. 

Fyra länder, Iran, Irak, Saudiarabien och Jemen, står för 99 procent av alla registrerade avrättningar i Mellanöstern.

Myndigheterna i Algeriet, Jordanien, Kuwait, Libanon, Marocko/Västsahara och Qatar utfärdade dödsdomar, men har inte verkställt dödsdomar på flera år. 

Europa och Centralasien
Vitryssland var det enda landet som verkställde dödsdomar 2011. Två män avrättades under året.

Till rapporten och mer information, bland annat en "interaktiv" karta över dödsstraffet

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16