Gå direkt till innehåll
EU-parlamentet har röstat JA för ny lagstiftning för att företag ska respektera mänskliga rättigheter och miljön

Nyhet -

EU-parlamentet har röstat JA för ny lagstiftning för att företag ska respektera mänskliga rättigheter och miljön

I går röstade EU-parlamentet med en stor majoritet — 504 röster för, 79 emot och 112 avstod — ja till lagkrav för företags respekt för mänskliga rättigheter och miljö.

Omröstningen gällde rapporten Corporate due diligence and corporate accountability, som innehåller förslag på lagkrav för företags respekt för mänskliga rättigheter och miljö (due diligence) och ansvarsutkrävande. Den ger också rekommendationer till EU-kommissionen, vilket blir nästa steg i lagstiftningsprocessen. Varken EU eller Sverige har sen tidigare lagkrav på företags respekt för mänskliga rättigheter och miljön.

— Att över 70 procent av EU-parlamentarikerna i går röstade för att EU-kommissionen ska ta fram en EU-lagstiftning för att företag ska respektera mänskliga och miljön är stort, och visar på en bred politisk samsyn i en fråga som vi inom Amnesty drivit i flera år. Detta går i linje med majoriteten av svenska folket som i en SIFO-undersökning tycker att Sverige behöver en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig inom företag och mänskliga rättigheter på Amnesty Sverige.

Våren 2020 lanserade EU-kommissionen initiativet till en ny lagstiftning. Efter omröstningen i EU-parlamentet väntas EU-kommissionen nu lägga fram ett konkret lagförslag i juni 2021. Lagförslaget syftar bland annat till att företag måste genomföra obligatoriska konsekvensanalyser (due diligence) för att förhindra och hantera risker och pågående negativ påverkan kopplade till mänskliga rättigheter och miljön. Detta ska gälla både inom den egna verksamheten men också i företagets värdekedjor. Dessutom måste företag möjliggöra tillgång till juridisk prövning och gottgörelse i de fall där negativ påverkan har uppstått.

— Två av Amnestys mest centrala krav på en kommande lagstiftning är att företag ska kunna ställas till svars och att de som drabbats ska ha rätt till gottgörelse. Detta baseras på våra utredningar och rapporter som visar hur företag alltför ofta kommer undan med att påverka både miljön och mänskliga rättigheter negativt. Ofta för att denna påverkan sker långt ut i leverantörsleden. En ny lagstiftning kommer kunna ändra på detta, säger Ulrika Sandberg.

Amnestys krav på kommande lagstiftning
Även om rapporten som legat till grund för omröstningen i EU-parlamentet är en bra grundplåt så finns det utrymme för EU-kommissionen att göra den kommande lagstiftningen ännu skarpare och bättre. Det vi civilsamhällesorganisationer kräver är bland annat att en kommande lagstiftning ska:

 • gälla alla företag, samt att en stark och harmoniserad due diligence-skyldighet ska gälla hela värdekedjan. Due diligence-kravet ska vara baserat på internationellt erkända riktlinjer, som FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD-riktlinjer.
 • innehålla definitioner av mänskliga rättigheter, miljö och gott styre som är tydliga och täcker en bredd av möjlig påverkan genom hela värdekedjan samt vara i linje med redan gällande EU-lag.
 • innehålla möjligheter till en meningsfull och effektiv konsultation med en bred grupp av intressenter.
 • säkerställa att det finns kontroll- och efterlevnadsmekanismer, inklusive statliga och privata sådana, som ska granska att lagkraven efterlevs och om skada har uppstått. I detta hänseende förväntar vi oss att EU-kommissionen undersöker möjligheten till straffrättsligt ansvar.
 • innehålla rätten att drabbade ska få sin sak hörd samt möjlighet till gottgörelse för de individer som drabbats negativt av företags verksamhet, vare sig det skett i landet för företagets hemvist eller utomlands. Dessa måste också inkludera ett ansvar om företag underlåter att förhindra negativ påverkan i sin värdekedja, en mer rättvist fördelad bevisbörda mellan företag och individer som drabbats samt rimliga tider för internationella klagomål.

I Sverige har 21 000 personer, 41 företag och 61 organisationer och fackförbund ställt sig bakom ett upprop med krav på en lag för företagande och mänskliga rättigheter.

Amnesty kommer att fortsätta arbeta för en så ambitiös och effektiv lagstiftning som möjligt med skydd för både den enskilda människan och vår gemensamma miljö.

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  PRESSKONTOR

  PRESSKONTOR

  Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

  Relaterat innehåll

  För mänskliga rättigheter världen över

  Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

  Amnesty International Sverige
  Alsnögatan 11, Box 4719
  116 92 Stockholm