Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Europa: Dags att vakna EU - stoppa diskriminering av romer!

Europeiska unionen gör inte tillräckligt för att motverka att romer diskrimineras i medlemsländerna, säger Amnesty International i en ny rapport, Human rights here - Roma rights now inför den Internationella dagen för romer den 8 april. 

- EU måste genast vidta åtgärder mot de regeringar som inte skyddar romer från diskriminering och våld. Dessa övergrepp strider både mot EU:s lagstiftning och de principer om frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter som den bygger på, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning.

De omkring sex miljoner romer som bor i EU-länder ligger långt under det nationella genomsnittet på nästan varenda variabel som indikerar “mänsklig utveckling”: åtta av tio romer befinner sig i riskzonen för fattigdom och endast en av sju unga vuxna har en gymnasieexamen. 

Tvångsvräkningar av romer är mer regel än undantag i ett flera europeiska länder som till exempel Rumänien, Italien och Frankrike. I Tjeckien, Grekland och Slovakien är utbildningen segregerad. Det strider mot både nationell och europeisk lagstiftning som förbjuder rasdiskriminering.

Över 120 allvarliga våldsamma attacker mot romer och deras egendom skedde i Ungern. Tjeckien, Slovakien och Bulgarien mellan januari 2008 och juli 2012. Bland annat skottlossning, knivhuggning och mordbrand. Polisen och andra statliga myndigheter har i många av dessa fall underlåtit att ingripa eller att genomföra ordentliga utredningar.

År 2000 antog EU ett direktiv om etnisk diskriminering som förbjuder ras- eller etnisk diskriminering på arbetsplatsen eller vad gäller varor, tjänster, bostad, utbildning och sjukvård. EU:s stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna, som trädde i kraft 2008, förbjuder diskriminering och omfattar rätten till utbildning, socialbidrag, bostadsbidrag och arbete. 

Europeiska kommissionen, EU:s verkställande organ, har makten att agera mot medlemsländer när de inte följer EU-lagstiftningen och stadgan. Detta har dock hittills inte skett när det gäller diskriminerande politik och praxis gentemot romer och andra etniska minoriteter.

- Europeiska kommissionen har makten att göra skillnad, men reaktionerna mot stater som kränker romernas mänskliga rättigheter är för svaga. Kommissionen sanktionerar stater för frågor inom till exempel transport- eller skatteområdet, men inte för frågor som tvångsförflyttning, segregering och hatbrott som är av avgörande betydelse för miljoner människor, säger Dalhuisen.

EU, som tilldelats Nobels fredspris, har makten att stoppa den utbredda diskriminerande praxis i medlemsländerna. Det är hög tid att använda sig av den.

Amnesty Internationals rapport är en uppmaning till EU att vidta åtgärder och att spela en central roll för att få ett slut på diskriminering av romer i Europa.


Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm