Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Gambia: Ny lag kan ge livstids fängelse för homosexuella


I ett gemensamt uttalande från de bägge människorättsorganisationerna, Amnesty International och Human Rights Watch, uppmanar de president Yahya Jammeh i Gambia att inte underteckna det nya tillägget till den gambiska strafflagen som skulle skärpa straffet för "grov homosexualitet" till livstids fängelse. 

Enligt organisationerna skulle den nya lagen ytterligare förvärra den svåra situationen för landets hbtq-personer.

Lagen innehåller flera delar som direkt bryter mot internationell människorättslagstiftning och innebär att personer skulle förföljas på grund av sin påstådda eller verkliga sexuella läggning eller könsidentitet. Delar av lagen liknar den hårda homofobiska lagstiftning i Uganda som ogiltigförklarades av konstitutionsdomstolen i augusti i år. 

- President Jammeh får inte godkänna denna djupt skadliga lag, vare sig presidenten eller Gambias parlament bör stödja statligt stödd homofobi, säger Stephen Cockburn, Amnesty Internationals biträdande chef för Väst-och Centralafrika. 

Parlamentet godkände lagen den 25 augusti och presidenten har nu 30 dagar på sig att antingen underteckna eller också skicka tillbaka till parlamentet för ytterligare granskning.

Frivilligt sex mellan samkönade vuxna är redan ett brott i Gambia. Med den föreslagna ändringen skärps straffet för den som misstänks vara lesbisk, bisexuell eller homosexuell.

För "grov homosexualitet" skärps straffet till livstids fängelse. Själva brottsrubriceringen är så vagt formulerad att den öppnar upp för omfattande övergrepp från myndigheternas sida. Bland dem som kan dömas till livstid finns "återfallsförbrytare" och hivsmittade som misstänks vara homosexuella. 

- Den nya lagen kommer att leda till än värre stigmatisering av människor som redan idag är marginaliserade i Gambia och lever i ett klimat av fruktan och utsätts för hat, säger Graeme Reid, chef för hbtq-avdelningen på Human Rights Watch.

President Jammeh har gjort många offentliga uttalanden där han attackerat hbtq-personers rättigheter, bland annat i FN:s generalförsamling 2013 där han sa: "De som främjar homosexualitet vill sätta stopp för den mänskliga existensen, det blir en epidemi och vi muslimer och afrikaner kommer att sätta stopp för detta". I februari i år sa han: "Vi kommer att bekämpa dessa skadedjur, som kallar sig gay eller homosexuella, på samma sätt som vi bekämpar malariamyggor - eller till och med ännu mer aggressivt.

I en intervju, med den afrikanska nyhetstjänsten APA i maj, hotade president Jammeh gambier som sökte asyl i andra länder för att de ansåg sig diskriminerade på grund av sin sexuella läggning : "Om jag får tag i dem kommer jag att döda dem". 

I maj antog den Afrikanska kommissionen en resolution som fördömde de systematiska angreppen, från statliga och icke-statliga aktörer, mot personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. 

Läs mer om hbtq-frågor på Amnestys hemsida 
Läs mer om hbtq-frågor på Human Rights Watch hemsida

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm