Gå direkt till innehåll
Italien: Dags att ta itu med exploateringen av migrantarbetare

Nyhet -

Italien: Dags att ta itu med exploateringen av migrantarbetare

Italien måste se över sin politik som bidrar till att utnyttja migrantarbetare och deras rätt att få arbeta under drägliga förhållanden, säger Amnesty i en ny rapport. 

Rapporten Exploited labour: Migrant workers in Italy's agricultural sector, visar hurmigrantarbetare från Afrika och Asien utnyttjas grovt i tillfälliga och säsongsbunda arbeten i södra Italien, men att det även är utbrett i andra delar av landet. 

- Under det senaste decenniet har de italienska myndigheterna piskat upp allmänhetens oro genom att hävda att landets säkerhet hotas av okontrollerad "hemlig" invandring, vilket motiverar hårda tag mot migranter. Dessa åtgärder försätter migrantarbetarna i en utsatt situation juridiskt och gör dem till lätta byten för exploatering, säger Amnesty. 

- Migrantarbetare får löner långt under landets minimilöner, de drabbas av godtyckliga lönesänkningar, löner fördröjs eller betalas inte ut alls och de arbetar ofta långa dagar.

Italiens nuvarande migrationspolitik kontrollerar antalet invandrare genom att fördela kvoter för olika typer av arbetstagare, uppehållstillstånd utfärdas om det finns ett skriftligt anställningsavtal. Kvoterna är dock mycket lägre än själva behovet av arbetskraft. Förutom att vara ineffektivt öppnar denna politik upp för missbruk och risken för exploatering ökar. Arbetsgivare föredrar att anställa personer som redan finns i landet oavsett de kvoter som regeringen beslutat om. En del av säsongsarbetarnas tillstånd har gått ut och andra kan ha fått inresetillstånd via agenter men inte fått uppehållstillstånd på grund av att de saknar arbete. Detta innebär att många befinner sig i landet som irreguljära migranter och riskerar att skickas ut om de grips. 

Italiensk lagstiftning kriminaliserar personer som "olagligt har tagit sig in och uppehåller sig"  i landet, vilket stigmatiserar dessa personer och ökar på främlingsfientligheten och diskrimineringen. De hamnar i en situation då de inte kan ifrågasätta sina låga löner eller usla arbetsförhållanden. Om de klagar hos myndigheterna kan de gripas och skickas ut ur landet. 

Bakgrund
I början av 2011 uppgick antalet utländska medborgare i Italien till 5,4 miljoner eller cirka 8,9 procent av befolkningen. Av dessa hade 4,9 miljoner giltiga uppehållstillstånd. Migrantarbetare i södra Italien får i genomsnitt 40 procents lägre lön än inhemska arbetare.

Amnesty har samlat vittnesmål från flera migrantarbetare:
 
"Hari" - Under de första fyra åren arbetade jag i en fabrik som packade lök och potatis för export. Lönen var 800 euro i månaden och jag arbetade 12-14 timmar per dag. Min arbetsgivare lovade att om jag arbetade hårt skulle de ordna mina papper men det gjorde de aldrig.

"Sunny" - Jag arbetade 9-10 per dag måndag- lördag och halva söndagen. För detta skulle jag få 600-700 euro per månad och min plan var att kunna skicka hem 500 euro i månaden till min pappa i Indien. Men min arbetsgivare har inte betalt mig full lön de senaste sju månaderna, jag har bara fått 100 euro i månaden. Jag kan inte gå till polisen för jag har inget tillstånd, de kommer att ta mina fingeravtryck och sedan skickar de ut mig. 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm