Gå direkt till innehåll
Sri Lanka: Kritik mot regeringen stoppas med våld

Nyhet -

Sri Lanka: Kritik mot regeringen stoppas med våld

Regeringens förtryck mot kritiker hårdnar i Sri Lanka; med hot, trakasserier, fängslanden och våldsamma attacker, säger Amnesty International i en ny rapport som släpps idag.

Rapporten “Assault on Dissent” avslöjar att regeringen, som leds av president Mahinda Rajapaksa, likställer kritik med “förräderi” för att strama åt sitt grepp om makten.

Regeringsunderstödda övergrepp har drabbat journalister, människorättsaktivister och oppositionspolitiker. Säkerhetsstyrkorna är ofta involverade, direkt eller genom bulvaner.  

- Att befästa den politiska makten och förtrycka oliktänkande går hand i hand i Sri Lanka. Under de senaste åren har utrymmet för kritik minskat. Det råder ett klimat av fruktan och de som är modiga nog att uttala sig mot regeringen råkar ofta mycket illa ut, säger Polly Truscott, biträdande chef för Amnesty Internationals Asien- och Stillahavsavdelning.

Nästan direkt efter att den väpnade konflikten tagit slut i maj 2009 och de Tamilska befrielsetigrarna (LTTE) besegrats, började regeringen konsolidera sin makt. Den nya rapporten beskriver ett dussintal fall där regeringskritiker har utsatts för både verbala och fysiska attacker som i vissa fall lett till döden. Både innan och efter 2009.

I september 2010 antogs det 18:e tillägget till grundlagen som gjorde att viktiga departement hamnade under presidentens direkta kontroll. Samtidigt gav den stränga terroristlagen, PTA, säkerhetsstyrkorna fortsatt stora befogenheter.  

Bland annat har rättsväsendet har utsatts för kraftigt förtryck. Regeringen har underminerat domstolarnas självständighet genom att hota domare som dömer till fördel för offer för människorättskränkningar.

Slitningarna nådde sin kulmen i januari 2013 när överdomaren Shirani Bandaranayake åtalades för anklagelser om misskötsel, trots att den högsta domstolen beslutat att åtalet stred mot grundlagen.

En stor del av Sri Lankas medier står under strikt regeringskontroll. De få oberoende mediekanalerna som kritiserar politiken eller regeringens agerande under den väpnade konflikten utsätts för hot och attacker. Regeringens ton har blivit alltmer hotfull mot kritiker och ord som “förrädare” används flitigt i statligt ägda media. Kritiken riktar sig oftast mot den väpnade konfliktens sista månader då tusentals civila dödades av LTTE och armén.

Journalister fortsätter att trakasseras, hotas och attackeras för rapportering som kritiserar regeringen. Minst 15 journalister har dödats sedan 2006 och många fler har tvingats på flykt från landet. Nyligen skadades Faraz Shauketaly, som är journalist på Sunday Leader, allvarligt när han sköts i halsen av okända män i februari 2013. Tidigare fall som till exempel mordet på Sunday Leaders redaktör Lasantha Wickramatunge har ännu inte blivit ordentligt utredda.  

Webbsidor med regeringskritiska artiklar blir ständigt utsatta för cyberattacker, och redaktionernas kontor har utsatts för razzior eller bränts ned av okända mordbrännare. Regeringen har även ändrat i lagstiftningen för att möjliggöra orimliga registreringsavgifter som kan användas för att stänga ner kritiska webbsidor.

- Regeringens uppenbara försök att begränsa och tysta ner oberoende media är ett slag i ansiktet på pressfriheten som ska vara skyddad under både inhemsk och internationell lag, säger Truscott.

Förtrycket ökade under FN:s säkerhetsråds sessioner under 2012 och 2013, då säkerhetsrådet antog resolutioner om att utreda påstådda brott mot internationell rätt som begåtts av Sri Lankas regering under den väpnade konflikten. Personer som deltagit i mötet och lankesiska journalister som rapporterade från det attackerades i statliga media och i vissa fall även hotades med våld.

Dessutom har människorättsaktivister, fackföreningsledare, biståndsarbetare och oppositionspolitiker, i synnerhet de som är aktiva i de norra delarna av landet där majoriteten är tamiler, utsatts för regeringens förtryck.

I november 2013 ska regeringscheferna inom det Brittiska samväldet (CHOGM) träffas i Colombo. Då ska Sri Lanka bli ordförande för de följande två åren.

- Regeringarna i det Brittiska samväldet måste sätta press på Sri Lankas regering att åtgärda den alarmerande situationen i landet innan mötet i november. CHOGM-mötet kan inte få genomföras om inte regeringen kan visa att de systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna har upphört. Alla attacker mot individer måste utredas omedelbart, obeoende och effektivt och de ansvariga måste ställas till svars, säger Truscott.

Utöver de pågående människorättskränkningarna har den lankesiska regeringen underlåtit, trots upprepade löften, att utreda anklagelserna om brott under internationell rätt som begåtts av LTTE och armén under den väpnade konflikten.

- Det är uppenbert att Colombo är ovilligt och oförmöget att utreda trovärdiga anklagelserna om brott under internationell rätt, som exempelvis krigsbrott, under konflikten, säger Truscott.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm