Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Italien: Stoppa tvångsvräkningar av romer

De italienska myndigheterna måste stoppa diskrimineringen av romer och ge upprättelse till alla dem som drabbats av de omfattande brott mot mänskliga rättigheter som begåtts inom ramen för det olagliga undantagstillståndet, "Nomadplanen", säger Amnesty International i en rapport som behandlar romernas situation i Milano.

Kravet på upprättelse framförs av Amnesty sedan den högsta förvaltningsdomstolen ogiltigförklarat det undantagstillstånd, den så kallade Nomadplanen som varit i kraft sedan 2008 och som givit myndigheterna omfattande befogenheter att stänga såväl legala som illegala bosättningar och tvångsvräka de romer som bott i lägren. Bara i Milano har hundratals familjer lämnats hemlösa och tvångsvräkningarna har genomförts utan konsultationer och utan att familjerna har erbjudits någon annan rimlig bostad. Konsekvenserna har varit förödande för dessa familjer och barnen har ryckts upp från sina skolor.

Nomadplanen har även utnyttjats av myndigheterna i Milano för att stänga ner nästan alla auktoriserade läger, bland annat för att ge plats åt byggnadsprojekt till den kommande världsutställningen i Milano år 2015.

- Att inrätta ett grundlöst undantagstillstånd som är riktat mot en etnisk minoritet och låta det vara i kraft i tre och ett halvt år är en skandal. Nomadplanen var olaglig och diskriminerande. Den stred mot grundläggande mänskliga rättigheter och skulle aldrig fått träda i kraft, säger Valentina Vitali, Amnesty Internationals Italienexpert.

- Nomadplanen gav myndigheterna rätt att ostraffat utföra tvångsvräkningar. Nu måste Mario Montis nya regering ställa saker tillrätta. De som drabbats av tvångsvräkningar och andra brott mot mänskliga rättigheter måste få upprättelse och kompensation.

Det var i maj 2008 som regeringen utlyste ett särskilt undantagstillstånd i flera regioner i Italien, bland annat i Lombardiet där Milano ligger. Syftet var att ta itu med vad de ansåg vara "en allvarlig social situation som kunde få återverkningar för lokalbefolkningen när det gällde allmän ordning och säkerhet".

Undantagstillståndet påstods vara allmänt riktat mot "nomader" men i själva verket var det romska bosättningar som avsågs, trots att de allra flesta romer inte är nomader.  Den 16 november i år kom domslutet från författningsdomstolen att Nomadplanen inte är laglig, men regeringen har ännu inte meddelat hur man kommer att följa domen.

En fembarnsmamma som blivit vräkt flera gånger berättar: "Vräkningarna har skadat oss, de har tagit bort våra rättigheter och vår lycka . Polisen behandlar oss som tjuvar, de skriker åt oss, de knuffar oss. Det är traumatiskt, min åttaårige son slutade tala i flera månader på grund av chock.

Enligt internationell rätt får vräkningar enbart användas som en absolut sista utväg när alla andra möjligheter är prövade och då ska det ske på ett rättssäkert sätt där de drabbades rättigheter skyddas. En vräkning får bara ske i samråd och ska förvarnas i god tid och ett rimligt boendealternativ måste erbjudas.

Myndigheterna i Milano måste omedelbart stoppa alla tvångsvräkningar och de måste tillhandahålla lämpliga ersättningsbostäder utan diskriminering och se till att de familjer som inte kan försörja sig erbjuds nödbostäder utan att familjen splittras.

- Sex månader efter att Guiliano Pisapia tillträtt som borgmästare i Milano är det nu dags för honom att visa att vinden har vänt för romska män, kvinnor och barn. Det är hög tid att alla tvångsvräkningar stoppas och att man inleder en meningsfull dialog med romerna, säger Amnesty.

Läs rapporten "Zero tolerance for Roma: Forced evictions and discrimination against Roma in Milan".

Ämnen

Kategorier

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm