Gå direkt till innehåll
USA: Hungerstrejkerna ökar på Guantánamo

Nyhet -

USA: Hungerstrejkerna ökar på Guantánamo

Amerikanska myndigheterna måste omedelbart upphöra med att hålla fångar internerade på obestämd tid i Guantánamolägret, säger Amnesty International sedan det bekräftats att över hälften av de fängslade hungerstrejkar.

Den 21 april bekräftade militära myndigheterna på Guantánamo att 84 av de 166 fångarna hungerstrejkar.

De fängslade inledde protesten i början av februari som en reaktion på kränkande behandling och försämrade förhållanden.  

De militära myndigheterna har avvisat anklagelserna men erkänner att det finns en förtvivlan hos fångarna som anser att den amerikanska regeringen har övergivit försöken att stänga fånglägret. 

Enligt uppgifter från de militära myndigheterna sondmatas 16 av de hungerstrejkande och fem har förts till fängelsesjukhuset.

Samir Naji al Hasan Moqbel från Jemen har hungerstrejkat sedan i februari. Hans advokat vidarebefordrade sin klients berättelse till en reporter på New York Times: “Jag kommer aldrig att glömma första gången som de förde upp slangen genom min näsa. Jag kan inte beskriva hur smärtsamt det är att bli tvångsmatad på detta vis.”

Tvångsmatning är en grym, omänsklig och förnedrande behandling som bryter mot internationell rätt om det avsiktligt och medvetet genomförs på ett sätt som orsakar onödigt lidande eller smärta, säger James Welsh medicinsk expert på Amnesty International.  

Den nuvarande situationen visar det nödvändiga behovet av att fångarna garanteras regelbunden tillgång till oberoende läkarundersökning och vård, och att all vårdpersonal följer medicinska etiska regler.

Den 22 mars skrev Amnesty International till USA:s försvarsminister, Charles Hagel, och uttryckte sin oro över fångarnas situation. I brevet uppmanades regeringen att samarbeta med kongressen för att brådskande ta itu med situationen i lägret och stänga Guantánamo.

Amnesty har fortfarande inte fått svar.

Interneringar på obestämd tid måste upphöra. Fångarna som regeringen inte har för avsikt att åtala ska släppas utan dröjsmål.

Bakgrundsinformation

779 fångar har suttit på Guantànamo sedan 2002

166 män sitter fortfarande kvar i fånglägret

84 hungerstrejkar för närvarande

Sju fångar har dömts i militärdomstolar/kommissioner

Sex fångar riskerar dödsstraff efter orättvisa rättegångar genomförda av militärdomstolar.

Nio fångar har dött i Guantánamolägret.

Omkring 600 fångar har förflyttats från Guantánamo till andra länder sedan 2002.

48 fångar kommer att hållas internerade på obestämd tid istället för att släppas eller åtalas, enligt ett uttalande 2010 från president Barack Obamas administration.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm