Gå direkt till innehåll

Nyhet -

USA: Internationella dagen mot dödsstraff


Den 10 oktober är den internationella dagen mot dödsstraff. Antalet länder som använder dödsstraff går stadigt ner men några länder går tvärtemot denna trend.

I dag har stora delar av världen avskaffat dödsstraffet antingen i sin lagstiftning eller i praktiken, vilket innebär att de antingen har ett moratorium/stopp gällande avrättningar eller att de inte har avrättat på minst tio år. 

Dödsstraffet använts dock fortfarande i 58 länder, men det är bara en mindre grupp av länder som avrättar fångar varje år. I Irak har avrättningarna ökat i en förfärande takt de senaste åren. Bara i år har över 100 fångar avrättats. I Kina avrättas tusentals varje år, exakt hur många är en statshemlighet och i Iran avrättas många hundra varje år, de flesta efter mycket bristfälliga rättegångar och många för politiska brott.

På den internationella dagen mot dödsstraff genomför svenska Amnesty en kampanj för att stoppa avrättningen av Anthony Haynes i Texas. Han dömdes till döden när han var 19 år för att ha skjutit ihjäl en vit polisman. Han ska avrättas den 18 oktober. Anthony Haynes är afro-amerikan och hans rättegång präglades av rasism och allvarliga juridiska brister. Endast en afro-amerikansk jurymedlem godkändes, åklagaren valde bort fyra andra utan motivering. Domaren visade sig klart ointresserad av själva förhandlingen, han satt och rengjorde två vapen under rättegången.

På senare år har flera av USA:s delstater avskaffat dödsstraffet. Ett skäl är att det har framkommit att flera oskyldiga har dömts till döden. Varje år friges dödsdömda efter bevis som påvisar deras oskuld eller där rättsprocessen varit mycket bristfällig. Idag har 34 delstater kvar dödsstraffet medan 16 har avskaffat det.

Sedan avrättningar återupptogs 1977, efter några års uppehåll, har 1 307 personer avrättats. Texas är den delstat som avrättar flest fångar i USA, 486 sedan 1977.

Haynes fall är ett exempel på dödsstraffets godtycklighet. I slutänden handlar det väldigt mycket om själva rättsprocessen. En avrättning är dessutom slutgiltig och kan inte göras ogjord. Det finns alltid en risk att oskyldiga personer avrättas.

Hittills i år har USA avrättat 30 fångar varav nio i Texas.

Amnesty motsätter sig dödsstraff under alla omständigheter och uppmanar därför The Texas Board of Pardones and Paroles och guvernören Rick Perry att stoppa avrättningen av Anthony Haynes.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm