Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Världen: Vapenhandelsfördraget - en milstolpe som nu kan realiseras

 Skyddet för de miljoner människor vars liv ödelagts av en dåligt reglerad vapenhandel kan komma att ta ett stort steg framåt på torsdag den 25 september. Då väntas det historiska vapenhandelsfördraget, ATT, uppnå de 50 ratificeringar som krävs för den 90 dagar långa nedräkningen då avtalet kan träda i kraft. 

Argentina, Bahamas, Tjeckien, Portugal, Saint Lucia, Senegal och Uruguay är de senaste i raden av länder som kommer att ansluta sig till avtalet, vid en ceremoni i FN i New York. Därmed kommer ATT bli del i den internationella rätten, den 25 december 2014, och bli bindande för alla länder som ratificerat .

- Detta är en milstolpe i kampen för att stoppa de människorättskränkningar som orsakas av det oansvariga flödet av vapen. Vid årsslutet kommer det att finnas kraftfulla regler som ska förhindra att vapen säljs till länder som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare.

Sedan mitten på 1990-talet har Amnesty International drivit en intensiv kampanj för att få till stånd ett vapenhandelsfördrag. Varje år dödas i snitt en halv miljon människor och många fler skadas, våldtas eller tvingas från sina hem på grund av den dåligt reglerade globala handeln med vapen.

ATT innehåller ett antal regler som ska kunna stoppa inflödet av vapen till länder där det är sannolikt att de kommer att användas för att begå mycket allvarliga brott mot folkrätten som; folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser eller andra allvarliga brott mot mänskliga rättigheter.

Fem av världens tio största vapenexportörer - Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland har redan ratificerat ATT. USA har undertecknat, men ännu inte ratificerat avtalet. Andra stora vapenproducenter, som Israel, Kanada, Kina och Ryssland har hittills inte varit beredda att ratificera

- Om politiska ledare menar allvar med att de vill stoppa flödet av de vapen, som används för att begå brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, och om de vill stoppa det utbredda vapenvåldet som inskränker på människors mänskliga rättigheter, då måste regeringar ansluta sig till ATT och dessutom verkligen se till att det efterlevs. Det finns inga ursäkter för passivitet eller tvetydigheter när det handlar om att rädda liv, säger Salil Shetty.

Amnesty välkomnar att Sverige var bland de 50 första länderna som ratificerade vapenhandelsfördraget. Under nästan två år har en parlamentarisk kommitté haft till uppgift att se över Sveriges krigsmaterielexport med avsikt att skärpa lagstiftningen vad gäller export till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Det är nu mycket viktigt att kommittén tar hänsyn till det nya fördraget. Sverige bör överväga att ha ratificering av vapenhandelsfördraget som ett krav för de länder som i framtiden vill köpa svenskt krigsmateriel.

Läs mer om ATT

Se video om Amnestys kampanj

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm