Gå direkt till innehåll
Minskad tillgång till sjukvård på Manusön. ©Amnesty International
Minskad tillgång till sjukvård på Manusön. ©Amnesty International

Pressmeddelande -

Australien: Minskad tillgång till sjukvård utsätter flyktingar och asylsökande för stor hälsofara

Under de senaste sex månaderna har den australiensiska regeringen tagit bort möjligheten till traumavård och rådgivning för flyktingar och asylsökande, och förflyttat dem till nya förvar med minskad tillgång till vård, konstaterar Amnesty International i en kortare rapport om situationen för flyktingar och asylsökande i Papua Nya Guinea.

- Australien öppnade det skadliga och olagliga avlägset belägna flyktinglägret för nästan fem år sedan. Situationen för flyktingar och asylsökande som hålls kvar i Papua Nya Guinea är nu värre än någonsin. Att även minska på tillgången till vård gör den redan allvarliga situationen ännu värre, säger Kate Schuetze, utredare vid Amnesty International.

Amnesty har dokumenterat att flyktingar och asylsökande i Papua Nya Guinea har i flera år haft svårigheter med att få tillgång till vård. I november 2017 besökte Amnestys utredare Port Moresby, huvudstaden i Papua Nya Guinea, och pratade med flyktingar och asylsökande som hade skickats dit från Manus för att få vård.

Flera människor med allvarliga hälsoproblem, som misstänkta cancerknölar, njursten, magproblem, tyfus, denguefeber, nedsatt syn, rörelsehinder och psykiska problem, berättade hur de fick vänta i flera månader på behandling.

Ett antal flyktingar och asylsökande fick veta att de inte kunde behandlas i Papua Nya Guinea på grund av bristen på specialister men att transportmedel till Australien antingen hade försenats eller nekats.

Före oktober 2017 fick flyktingar och asylsökande i Papua Nya Guinea ta emot behandling via den privata hälso- och sjukvårdssektorn International Health and Medical Services (IHMS), det privatägda sjukhuset Pacific International Hospital i Port Moresby eller skickades till Australien. Tolk och rådgivning fanns tillgängligt i samband med övrig vård.

Lidandet fördjupas
Stora förändringar i sjukvården skedde i oktober 2017 när den australiensiska regeringen förflyttade flyktingar och asylsökande på Manus till tre nya förvar, varav endast en hade en vårdklinik. FN:s flyktingorgan UNHCR beskrev förändringen som “väldigt otillräcklig”.

Trots rapporterade självmord och faktumet att flyktingar och asylsökande på Manus har en av de allra högsta andelen människor med psykiska sjukdomar i världen, valde den australiensiska regeringen att ta bort psykosociala stödinsatser i oktober 2017. Detta innebär att de inte längre har tillgång till rådgivning. Amnesty kräver att det återinförs som en prioritet.

Några andra betydande förändringar var att möjligheten till tolk tagits bort, något som behövs för att säkerställa att flyktingar och asylsökande förstår och godkänner samtycke till behandling, och ett ökat beroende av Papua Nya Guineas offentliga sjukhus för att kunna förse akutvård på kvällar och helger.

Amnesty upprepar sitt krav på att den australiensiska regeringen ska se till alla flyktingar och asylsökande som har sökt asyl i Australien omedelbart skickas till Australien, eller till ett säkert tredjeland, och erbjuder dem det skydd de behöver och förtjänar. Under tiden är Australien ansvarig för att flyktingar och asylsökande har tillgång till adekvat vård i Papua Nya Guinea.

Bakgrund
2016 nådde USA och Australien en överenskommelse där USA gick med på att vidarebosätta 1250 flyktingar flyktingar och asylsökande från Australiens avlägset belägna läger, men avtalet innebär att inte alla kan erbjudas skydd. Hundratals flyktingar och asylsökande kommer att bli kvar på Manus om Australien inte stänger lägret eller förflyttar dem till ett säkert land. Och nu försämras förhållanden ytterligare allvarligt i och med neddragningar i tillgången till hälso-och sjukvård.

Rapporten är bifogad som pdf. 

Länk till hela pressreleasen på engelska: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/australia-healthcare-rollbacks-put-refugee-lives-and-health-at-risk/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterade nyheter