Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Danmark och Tyskland: Barn som är intersex opereras för att "passa in" in i normen

Barn som föds med en atypisk könstillhörighet, det vill säga som inte enkelt kan sorteras in i kategorierna pojke eller flicka, riskerar att utsättas för en mängd onödiga och traumatiserande medicinska ingrepp som kränker deras mänskliga rättigheter, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten visar hur icke-akuta medicinska ingrepp utförs i Danmark och Tyskland på spädbarn och barn under 10 år, trots att det saknas medicinsk research till stöd för kirurgiska ingrepp.

Genom att undersöka fall i Danmark och Tyskland visar rapporten "First, Do No Harm" hur daterade könsstereotypa föreställningar har resulterat i icke-akuta, kränkande och oåterkalleliga kirurgiska ingrepp på barn som är så kallat intersex - en term som används för personer med variationer när det gäller könstillhörighet; det kan handla om kromosomer, könsorganen eller de reproduktiva organen.

- De här så kallade "normaliserande" ingreppen utförs utan full vetskap om de potentiella och långtgående riskerna som de här ingreppen kan ha på barn, säger Laura Carter, researcher på Amnesty International i HBTQI-frågor.

- Vi pratar om att skära i känslig vävnad med livslånga konsekvenser, allt bara på grund av en stereotyp föreställning om hur en pojke eller flicka ska se ut. Frågan är bara för vems skull dessa ingrepp görs. Vår research visar att de kan innebära en fruktansvärd upplevelse för individerna själva.

Genom bland annat intervjuer med människor som definierar sig som intersex, med hälsopersonal i Danmark och Tyskland och med grupper som arbetar med frågan i Europa kan Amnesty International konstatera att barn som fötts med atypisk könstillhörighet, vilket kan visa sig genom könsorgan, hormoner eller könskörtlar, har fått gå igenom olika kirurgiska ingrepp.

En del av ingreppen kan vara medicinskt nödvändiga för barnet, men många är det inte. Många av dem som intervjuats av Amnesty om sina erfarenheter berättade om det fysiska och psykiska traumat de upplevt, både när operationerna utfördes men också hur deras liv kommit att påverkats.

- När jag tänker på vad som hände blir jag upprörd eftersom det ju egentligen inte var något för någon annan att bestämma - det kunde ha väntat. Jag blir ledsen när jag tänker på att det anses nödvändigt att operera de här barnen - bara för att vissa människor tycker att det måste göras.

Så säger till exempel "H" från Danmark som pratat med Amnesty mot löfte om anonymitet. Han upptäckte av en slump att han gått igenom ett kirurgiskt ingrepp av sitt könsorgan som 5-åring.

Enligt Amnesty leder den nuvarande hållningen när det gäller behandlingen av intersexbarn i Danmark och Tyskland till att barns mänskliga rättigheter inte skyddas, däribland rätten till privatliv och rätten till bästa möjliga hälsa. Experter från FN har också fördömt praxisen att genomföra medicinskt ickemotiverade ingrepp på dessa barn.

Amnesty uppmanar lagstiftare och den medicinska professionen i bägge länderna att se till att inget barn utsätts för icke-akuta, kränkande och oåterkalleliga behandlingar. Beslut om eventuella ingrepp ska tas när personerna på ett meningsfullt sätt kan vara med och bestämma om vad som ska göras med deras kroppar.

Läs hela det engelska pressmeddelandet via det bifogade worddokumentet, där finns också några fall beskrivna. Rapporten finns bifogad som pdf.

Läs också mer här, på engelska.

Ämnen

Taggar


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterat material

Relaterade nyheter