Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FN:s tortyrkommitté granskar USA

Den 5 och den 8 maj sammanträder FN:s tortyrkommitté i Genève för att gå igenom hur USA lever upp till sina åtaganden enligt FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Inför tortyrkommitténs möte har Amnesty gjort en detaljerad sammanställning med uppgifter om tortyr och misshandel av fångar i USA, och i amerikanska fångläger på andra håll i världen. Enligt uppgift kommer den amerikanska regeringen att skicka en delegation på 30 personer som ska försvara USA vid mötet i Genève. I sin rapport till kommittén har regeringen försäkrat att man klart tar avstånd från tortyr i alla former och i alla situationer. - Den amerikanska regeringens försäkringar och uttalande där man fördömer tortyr, motsäger vad som sker i praktiken, säger Curt Goering som är biträdande chef för Amnesty i USA. - Den amerikanska regeringen har inte bara underlåtit att vidta åtgärder för att stoppa tortyren, i själva verket har man skapat ett klimat där tortyr och misshandel får frodas, bland annat genom att försöka minska själva definitionen av vad som är tortyr. Amnestys sammanställning redogör för flera fall där fångar i Afghanistan och Irak har dött till följd av tortyr i amerikansk fångenskap. Inte i något av dödsfallen har åtal väckts för tortyr eller krigsförbrytelser. De som har åtalats har endast fällts för mindre förseelser. Fram till i dag är den hårdaste domen fem månader, vilket är samma straffsats som man riskerar om man stjäl en cykel i USA. Domen utdömdes för en attack mot en 22-årig taxichaufför, som försågs med huva och kedjades fast i taket. Han sparkades och misshandlades till döds. De amerikanska myndigheterna hävdar gång på gång att övergreppen mot fångar har utförts av ett lite antal "avvikande" soldater. Men det finns alltför många bevis för att tortyren och misshandeln har sanktionerats uppifrån, och att de kan knytas till de förhörsmetoder som har godkänts av försvarsminister Donald Rumsfeld. När USA lämnade in sin senaste rapport till FN:s tortyrkommitté för sex år sedan framförde kommittén kritik mot den amerikanska polisens användning av elchocksvapen, och behandlingen av fångar i de särskilda "super-maximum" säkerhetsfängelserna. Enligt Amnestys sammanställning kvarstår problemen med kraftig övervåld från polisens sida, bland annat används elchocksvapen medvetet för att orsaka svår smärta, och den extremt hårda behandlingen av säkerhetsfångar fortsätter. Våld mot kvinnliga fångar rapporteras, även fall där fångvaktare utsatt kvinnliga fångar för sexuella övergrepp och gravida fångar har tvingats föda barn fastkedjade till händer och fötter. Läs Amnestys sammanställning: USA - Amnesty International-s Supplementary Briefing to the UN Committee against torture http://web.amnesty.org/library/index/engamr510612006

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm