Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

GEORGIEN/RYSSLAND: Många väntar på att få återvända

Hundra dagar efter konflikten mellan Georgien och Ryssland har 20 000 personer av georgiskt ursprung fortfarande ingen möjlighet att återvända till sina hem i Sydossetien. Av dem som återvänt, från bägge sidor av konflikten, har många funnit sina hem plundrade eller förstörda.

I en rapport som Amnesty publicerar idag, "Civilians in the line of fire: The Georgia-Russia conflict", säger organisationen att det finns starka bevis som tyder på att allvarliga brott mot internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt har begåtts av alla inblandade parter.

- Det har rapporterats om plundring, skottlossning, explosioner och kidnappningar de senaste veckorna, säger Nicola Duckworth, chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning. Internationella observatörer måste tillåtas att åka till alla områden och de inblandade parterna måste öka sina ansträngningar för att garantera att flyktingar kan återvända hem utan att diskrimineras.

Natten mellan den 7-8 augusti inleddes kriget, byar och bostadsområden bombades och besköts . Vissa civila rapporterar att de bombades medan de flydde. Antalet civila dödsfall var avsevärt högre än antalet soldater som dödades. Hem, sjukhus, skolor och byggnader skadades eller förstördes i samhällen över hela den konfliktdrabbade regionen.

Klusterbomber avlossades mot och i närheten av bostadsområden i både Georgien och Ryssland vilket ledde till civila dödsfall och att stora områden fortfarande har bomber som inte detonerat vilket är ett ständigt hot mot återvändande civila.

- Georgier och ryssar har anklagat varandra för krigsbrott under konflikten. Det är viktigt att sådana allvarliga anklagelser utreds noggrant och opartiskt av inblandade parter. Om det finns grund för anklagelserna måste de ansvariga ställas inför rätta, säger Nicola Duckworth. - Det finns ingen möjlighet till försoning och bestående fred utan att sanningen kommer fram och att de skyldiga ställs till svars.

Amnesty uppmanar bägge parter att begära en utredning från International Humanitarian Fact-Finding Commission (IHFFC) och att offentliggöra kommissionens resultat.

Amnestys rapport är baserad på forskning från ett flertal besök som genomfördes från konfliktens början i augusti och fram till slutet av oktober 2008. Den grundar sig även på intervjuer med offer för konflikten och kontakt med georgiska och ryska myndigheter och administrationen i de facto republiken Sydossetien.


Läs rapporten


Evelina Franzén
Amnesty Press och media

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm