Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

INDIEN: Giftmolnet kvar över de mänskliga rättigheterna i Bhopal

Trots att tjugo år har gått sedan giftkatastrofen inträffade i Bhopal i Indien, fortsätter den förgiftade miljön att förstöra livet för de människor som bor i närheten av fabriken. Vid midnatt mellan den 2 och 3 december 1984 började gas läcka ut från Union Carbides fabrik som tillverkade bekämpningsmedel. Detta ledde till en av de värsta miljökatastroferna under 1900-talet. Mer än 20 000 människor dog och ytterligare 100 000 har fått kroniska sjukdomar efter olyckan, men ingen har tagit på sig ansvaret. De som överlevde katastrofen i Bhopal väntar fortfarande på att få vård och kompensation för sina skador. I en rapport från Amnesty, India: Clouds of injustice, som släpps den 29 november beskrivs hur företaget och den indiska regeringen undgår att ta sitt ansvar, vilket understryker behovet av universella normer för att företag ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter. Bhopal är ett förfärande exempel. Området kring fabriken har inte röjts och fortfarande insjuknar många då de dricker det förgiftade vattnet. Även de som inte var på plats då gasläckan inträffade har senare drabbats då de vistats i området. Man vet väldigt lite om den påverkan gasläckan har haft eftersom inga grundliga medicinska utredningar har gjorts. De överlevande har förgäves försökt driva rättsprocesser mot företaget Union Carbide i USA och i Indien. Union Carbide som 2001 togs över av Dow Chemicals har offentligt deklarerat att de inte har något ansvar för olyckan. De har vägrat att infinna sig i rätten, och den indiska regeringen gick 1989 med på en ekonomisk uppgörelse. Enligt denna uppgörelse skulle företaget betala 470 miljoner dollar, men merparten av pengarna har aldrig betalats ut till offren. I september 2004 finns fortfarande 330 miljoner kvar på ett konto i Indiens centralbank. Mer än 30 % av offren har fått avslag på sina krav och 16 000 väntar fortfarande på att deras ärenden ska behandlas. Det som skedde i Bhopal för 20 år sedan var inte bara en fruktansvärd miljökatastrof utan i lika hög grad en människorättskatastrof. Offren, de anhöriga till dem som dog liksom omvärlden väntar fortfarande på att företaget och de indiska myndigheterna ska ta sitt ansvar för de ohyggliga konsekvenserna av denna katastrof. Rapporten och en sammanfattning finns på : http://www2.amnesty.se/hem.nsf/Senaste+veckans/C84F7FA82006DB0BC1256F58004BFCE6?opendocument Elisabeth Löfgren pressekreterare ----------------------------- Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm