Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

IRAK: Det nya säkerhetsavtalet har brister

Det irakiska parlamentet röstade i dag igenom säkerhetsavtalet med USA om
USA:s truppborttagande fram till 2011. I ett uttalande framför Amnesty
farhågor och kritik mot delar av avtalet.

Avtalet innebär i dagsläget att tusentals personer som har frihetsberövats
av USA kommer att lämnas över till irakiska myndigheter. De flesta har
inte fått sina fall juridiskt prövade och det finns inga garantier att
deras mänskliga rättigheter kommer att tillgodoses. Många av de
tillfångatagna personerna är tidigare medlemmar av Ba'ath-partiet och
kommer troligen inte att släppas av de irakiska myndigheterna. De riskerar
att utsättas för ytterligare människorättskränkningar som till exempel
tortyr av de irakiska säkerhetsstyrkorna. Amnesty får ständigt nya
rapporter om tortyr och andra övergrepp på personer som tillfångatagits av
irakiska styrkor. En del av personerna som ska överlämnas från de
amerikanska till de irakiska myndigheterna, har redan suttit fängslade i
flera år utan att få sitt fall prövat. De har varken informerats om
anklagelserna eller fått en chans att försvara sig.

Avtalet löser inte heller problemet med straffrihet för privata militära-
och säkerhetsföretag på ett tillfredsställande sätt. De som är anlitade av
det amerikanska försvarsdepartementet kommer att förlora sin straffrihet,
men avtalet klargör inte vad det innebär för privata aktörer kopplade till
utrikesdepartementet och andra amerikanska myndigheter. Vissa av dessa har
tidigare anklagats för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Avtalet ger Irak rätt att häkta och juridiskt pröva amerikanska soldater
för vissa brott som begåtts då de inte varit i tjänst. Det klargörs inte
vilka dessa brott är och det ges heller inga garantier för att sådana
gripanden och frihetsberövanden kommer att ske enligt internationella
normer för mänskliga rättigheter, och inte bara enligt irakisk lag.
Dessutom är det enligt avtalet upp till de amerikanska myndigheterna att
bestämma om en soldat har varit i tjänst eller inte.


Emma Mossberg
Amnesty Press och Media (praktikant)

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm