Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Irak: Tio personer riskerar avrättning

Tio icke namngivna personer har nyligen dömts till döden i Irak. Enligt uppgift har deras överklaganden avslagits och beslutet om avrättning ligger nu hos interimregeringens president Ghazi al-Yawar och premiärminister Iyad 'Allawi. Efter den USA-ledda invasionen av Irak avskaffades dödsstraffet i juni 2003, men det återinfördes av den nytillträdda interimsregeringen den 8 augusti i år för brott som mord, kidnappning och narkotikabrott. Man motiverade beslutet med att det var ett svar på det försämrade säkerhetsläget. Amnesty beklagar djupt att dödsstraffet har återinförts i Irak. Säkerhetssituationen i Irak är visserligen mycket alarmerande och varje regering har en rättighet och ett ansvar att vidta åtgärder för att skydda sin befolkning från svåra brott, men det finns inga bevis för att dödsstraffet har en mer avskräckande effekt än andra straff, det är ett grymt och omänskligt straff, det är oåterkalleligt och inget rättsystem är så säkert att inte risken finns att oskyldiga döms och avrättas. Under Saddam Husseins år vid makten avrättades tusentals personer. Den nuvarande irakiske ministern för mänskliga rättigheter, Bakhtiar Amin är en stark motståndare till dödsstraffet. När beslutet kom att det skulle återinföras sa han - detta är den svåraste dagen i mitt liv. Amnesty riktar en uppmaning till den irakiska regeringen att namnet på de tio dödsdömda och de brott de dömts för offentliggörs och att avrättningarna inte verkställs. Elisabeth Löfgren pressekreterare ----------------------------- Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm