Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ISRAEL/GAZA Utred dödligt våld mot aktivister ombord på Ship to Gaza

Amnesty kräver en omedelbar, trovärdig och oberoende utredning av den israeliska militärens attack mot Ship to Gazas konvoj, då minst tio aktivister dödades på de skepp som var på väg mot Gaza med förnödenheter och för att protestera mot den israeliska blockaden mot Gaza.


- Uppgifter tyder på att de israeliska styrkorna helt klart har använt övervåld, säger Malcolm Smart, chef för Amnestys Mellanösternavdelning.
- Israel hävdar att deras styrkor agerade i självförsvar och påstår att de blev angripna av aktivisterna, men att rättfärdiga användningen av dödligt våld för att stoppa aktivisternas protester är inte en trovärdig förklaring.  Det våld som användes verkar ha varit helt oproportionerligt.


Som ett första steg, kräver Amnesty att de israeliska myndigheterna omedelbart ska offentliggöra vilken order militären hade fått innan man utförde denna dödliga attack.


- Aktivisterna på båtarna hade klart uttalat att det primära syftet med deras aktion var att protestera mot den israeliska blockaden mot Gaza, som är en form av kollektiv bestraffning och därför bryter mot folkrätten, säger Malcolm Smart.


I nästa tre år har Israel, som i praktiken utövar ockupationsmakt mot Gazaremsan, förbjudit alla transporter av varor och människor in och ut från Gaza. Enda undantaget har varit vissa basvaror som har importerats av internationella biståndsorganisationer. Endast en bråkdel av de patienter som har behövt vård utanför Gaza har tillåtits lämna Gaza och dussintals har avlidit i väntan på att få tillstånd från Israel.


- Blockaden är inte riktad mot väpnade grupper utan straffar i stället hela Gazas befolkning, genom att begränsa införsel av mat, mediciner, utbildnings- och byggmaterial. Det är knappast förvånande att de som drabbas värst också är de som är mest sårbara bland Gazas 1,5 miljoner invånare; barn, gamla och sjuka, säger Malcolm Smart.


Amnesty kräver att blockaden omedelbart hävs. Enligt folkrätten har Israel en skyldighet att garantera välfärden för Gazas invånare, vilket inkluderar sjukvård, skola, mat och bostad.


Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm