Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ISRAEL/LIBANON: Krigsförbrytelser måste utredas

En utredning om de övergrepp som skedde under konflikten mellan Israel och Hizbollah måste genomföras av FN. Det säger Amnesty i samband med att organisationen släpper sin senaste och sammanfattande rapport om konflikten. Rapporten fokuserar på israeliska attacker där civila dödades, och på anklagelserna att Hizbollah använde civila som "mänskliga sköldar". - En fullständig och oberoende FN-ledd utredning, som även inkluderar möjilgheter för skadestånd till offren, är nödvändig. Allt annat är ett svek mot de civila offren, av vilka fler än 1 000 dödades, och riskerar även leda till ytterligare civil blodsspillan och straffrihet för förövarna, säger Amnesty i ett uttalande. - Över tre månader har gått sedan vapenstilleståndet inleddes, och såvitt Amnesty vet så har inte någon part inlett undersökningar om de grova kränkningar som skedde under sommarens konflikt. Amnesty drar i rapporten slutsatsen att de israeliska styrkorna begick urskillningslösa och oproportionerliga attacker, exempelvis den långvariga artilleribombningen av södra Libanon. Speciellt allvarlig är den vitt spridda användningen av klusterbomber mot civila områden under konfliktens sista dagar. De oexploderade klusterbomberna fortsätter att utgöra en fara för civila, speciellt barn. Andra uppgifter tyder på att Israel underlät att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra civila skador. I en tidigare rapport som släpptes den 6 augusti kritiserade Amnesty Israel för att avsiktligt ha siktat in sig på att förstöra den civila infrastrukturen i södra Libanon, vilket är ett brott mot folkrätten. Den senaste rapporten undersöker också Israels anklagelser om att Hizbollah använde civila som "mänskliga sköldar". Bevis som Amnesty tagit del av pekar på att Hizbollah i vissa fall förvarade Katyusha-raketer i byar och avfyrade dem från civila områden. Det finns dock inget som pekar på att civila var närvarande och användes som "mänskliga sköldar" i de fall som Amnesty har undersökt. Det finns inte heller något i det undersökta materialet som bekräftar Israels anklagelser att Hizbollah förhindrade civila att fly från attackerade områden. I en rapport den 6 september sade Amnesty att Hizbollah gjort sig skydlig till grova brott mot krigets lagar när man riktade sina attacker mot civila mål i Israel. Amnestys senaste rapport bygger på fältstudier som genomförts i Libanon och Israel under juli, augusti och september. I rapporten skriver Amnesty också bland annat följande: * Israels attacker mot Libanons infrastruktur, samt luft- och sjöblockaderna verkar ha varit ämnade som en form av kollektiv bestraffning lika mycket som ett sätt att slå mot Hizbollah. * Israeliska myndigheter beklagade regelbundet de civila offren, men har inte gett några eller endast bristfälliga förklaringar till de specifika attackerna. Då de pekat på att de civila offren var ett resultat av misstag har de inte indikerat att de har eller kommer att hålla någon ansvarig för dessa misstag. * Varken ledarna för Hizbollah eller de libanesiska myndigheterna har såvitt Amnesty erfar genomfört någon utredning om de folkrättsbrott som Hizbollah har begått. * De undersökningar som genomförts av fyra oberoende människorättsexperter från FN, samt den pågeånde undersökningskommissionen under FN:s människorättsråd, har alla varit begränsade i när det gäller omfattning, tid, och resurser. Amnesty uppmanar Förenta Nationerna att sätta upp en internationell undersökningskommission som ska utreda de brott mot folkrätten som både Israel och Hizbollah har begått. Kommissionen bör också göra det möjligt för offren att få skadestånd. Amnesty uppmanar också till ett vapenembargo mot bägge parter i konflikten, och till ett omedelbart stopp för användandet av klusterbomber. En delegation från Amnesty ledd av generalsekreterare Irene Khan kommer att besöka Israel, Libanon och de ockuperade områdena 2-11 december. Delegationen kommer att träffa företrädare för regeringarna och civilsamhället för att diskutera Israel-Hizbollahkonflikten samt människorättskrisen i de ockuperade områdena. Läs rapporten :Israel/Libanon, Out of all proportion – civilians bear the brunt of the war, http://web.amnesty.org/library/index/engmde020332006 Amnestys rapport om Hizbollah Under fire - Hizbullah's attacks on northern Israel, http://web.amnesty.org/library/index/engmde020252006 Amnestys rapport om Israel: Deliberate destruction or 'collateral damage'? Israeli attacks against civilian infrastructure, http://web.amnesty.org/library/index/engmde180072006 Jenny Sjöö Saers, Amnesty Press och media (praktikant)

Ämnen

Regioner


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm