Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ISRAEL OCH DE OCKUPERADE OMRÅDENA: Hjärtsjuka barn stoppas fortfarande vid vägspärrar

I oktober inledde Amnesty en kampanj med krav på att palestinska barn med
medfödda hjärtfel skulle få tillstånd att resa till Jerusalem för
hjärtoperationer.

Operationerna, som barnen är i akut behov av, kan inte utföras i Gaza,
eftersom det saknas både nödvändiga medicinska faciliteter och
specialister. Dessa resurser finns emellertid tillgängliga på ett sjukhus
i östra Jerusalem. Fem av barnen på Amnestys lista har än så länge inte
kunnat lämna Gaza. Detta på grund av att de israeliska myndigheter vägrat
ge tillstånd till deras mammor eller far-och mormödrar att följa med dem
till sjukhuset i östra Jerusalem.

Under en veckas tid genomför just nu ett team av italienska
hjärtspecialester barnkirurgi på Makassad Hospital i östra Jerusalem.
Barnen är inbokade för operation under veckan. Det är absolut nödvändigt
att barnen får komma till sjukhuset - för att det ska vara möjligt behöver
deras släktingar få tillstånd att följa med dem till Jerusalem.

Vissa av barnen har väntat i veckor och månader på operationen. Åtta barn
var inbokade att opereras i början av oktober av ett brittiskt
hjärtspecialistteam som fanns på plats, men missade den möjligheten
eftersom ingen av deras släktingar fick tillstånd att följa med dem.
Femårige Soheb Wael Alqasas fick i början av november tillsammans med 14
andra barn tillstånd att resa från Gaza till sjukhuset i östra Jerusalem.
Femåringen har tidigare missat sex inbokade tillfällen för hjärtoperation.


Sjukvården i Gaza saknar specialiserad personal och utrustning för att
behandla en rad tillstånd, inklusive hjärt- kärlsjukdomar och cancer.
Israel har spärrat av Gaza och hindrar patienter från att lämna Gazaremsan
för att få vård som inte finns att tillgå i det ockuperade området. Detta
är kollektiv bestraffning, vilket är förbjudet enligt internationell
humanitär rätt. Enligt internationell rätt har Israel skyldighet att
garantera palestinier i Gaza och Västbanken samma rätt till sjukvård som
israeler erbjuds.

Allvarligt sjuka patienter som nekas lämna Gazaremsan för vård får ibland
inte ens ett svar på sin förfrågan, men oftast får de avslag på grund av
"säkerhetsskäl". Någon bevisning eller information om varför dessa
patienter skulle vara ett "säkerhetshot" ges aldrig - vilket gör det
omöjligt att bestrida anklagelserna. Vissa av patienterna som har nekats
att lämna Gaza var så allvarligt sjuka och de inte ens kunde röra sig.

I oktober nekades även 80 personer, från olika länder, som arbetar med
mental hälsa och hälsovård tillträde till Gaza. De skulle medverka i en
konferens om mental hälsa som anordades av Gaza Community Mental Health
Programme och Världshälsoorganisationen (WHO). Dessutom nekades ett
israeliskt sjukvårdsteam den 8 oktober tillträde till Gaza, där de skulle
utföra operationer, konsultation och utbildning om trauma och
post-traumatisk behandling under tre dagar.

Den israeliska armén införde en belägring av Gazaremsan i juni 2007 när
Hamas tog över de palestinska säkerhetsstyrkorna i området. Israeliska
myndigheter stängde Gazas huvudsakliga port mot omvärlden, gränsen mellan
Gaza och Egypten, som nu bara öppnas vid sällsynta tillfällen och för
exceptionella "humanitära" fall. Den enda passagen ut från Gaza nu är
Erez-gränsövergången, men den är stängd för palestinier som bor i Gaza om
det inte finns exceptionella medicinska eller "humanitära" skäl.


Emma Mossberg
Amnesty Press och Media (praktikant)

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm