Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ISRAEL OCH DE OCKUPERADE OMRÅDENA - Rasdiskriminerande lag upprätthålls

Den 14 maj beslutade en högre rättslig instans i Israel att upprätthålla den omdiskuterade"lagen om medborgarskap och inresa till Israel." Lagen, vilken hindrar tusentals palestinier från att leva tillsammans med sina familjer, antogs av det israeliska parlamentet, Knesset, den 1 juli 2003. Amnesty anser att det är en diskriminerande lag och uppmanar än en gång de israeliska myndigheterna att upphäva den. Fem av de elva domare, inklusive rättens ordförande, som prövade lagen ansåg att den kränker mänskliga rättigheter. Men det räckte alltså inte för att återkalla lagen som nu även har stöd hos en högre domstol. Denna lag innebär att israeliska medborgare som är gifta med palestinier från de ockuperade områdena inte tillåts leva tillsammans i Israel. Den inriktar sig särskilt på israeliska araber (Israels palestinska medborgare), vilka utgör en femtedel av landets befolkning, och på israeler som är gifta med palestinier från Västbanken och Gazaremsan. Hittills har lagen fått katastrofala följder för de tusentals par som berörs av den. Amnesty har i en tidigare rapport beskrivit hur äkta makar antingen tvingas leva åtskilda eller lämna landet för att få vara tillsammans. Enligt Amnesty leder lagen till att rasdiskriminering institutionaliseras och den innebär ett klart brott mot humanitär rätt och internationella fördrag om mänskliga rättigheter. Lagens diskriminerande karaktär ändras inte av det villkor som på ett godtyckligt sätt ger tillfälligt uppehållstillstånd till palestinska gifta män över 35 år och till gifta kvinnor över 25 år. Israelisk-palestinska par är ofta yngre än så när de gifter sig och kan därför inte dra nytta av detta tillfälliga uppehållstillstånd. Dessutom kan de makar som uppfyller ålderskriterierna ändå nekas tillstånd om den israeliska säkerhetstjänsten anser att en medlem ur mannen eller kvinnans familj utgör en "säkerhetsrisk". De israeliska myndigheterna har använt just säkerhetsskäl för att rättfärdiga lagen som hindrar så kallad familjeåterförening. Dock har man inte lagt fram några substantiella bevis för att stödja dessa skäl. Argumentet att personer av palestinskt ursprung har varit inblandade i säkerhetsrelaterade brott, ger inte myndigheterna rätt att som en slags kollektiv bestraffning neka varje palestinier familjeåterförening, menar Amnesty. Yttranden från israeliska tjänstemän och lagstiftare som stöder lagen indikerar dessutom att den i första hand har införts av "demografiska skäl". Den tycks vara ett led i den medvetna strategin att begränsa antalet palestinier som tillåts leva i Israel och östra Jerusalem. Lisa Nordenhem, praktikant Amnesty Press och media

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm