Gå direkt till innehåll
 En israelisk bosättning i det palestinska området Silwan i östra Jerusalem. © Amnesty International
En israelisk bosättning i det palestinska området Silwan i östra Jerusalem. © Amnesty International

Pressmeddelande -

Israel/ockuperade palestinska områden: Turistföretag drar nytta av krigsbrott

Genom att förmedla hundratals boenden och turistaktiviteter i israeliska bosättningsområden på ockuperade palestinska områden inklusive östra Jerusalem och Västbanken, bidrar nätbaserade bokningsjättarna Airbnb, Booking.com, Expedia och Tripadvisor till att palestinier utsätts för människorättskränkningar. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten “Destination: Occupation” dokumenterar Amnesty hur nätbaserade bokningsjättar uppmuntrar turism till illegala israeliska bosättningar och på så vis bidrar till deras existens och expansion. Israels bosättning av israeliska civila i de ockuperade palestinska områdena strider mot internationell humanitär rätt och utgör i vissa fall krigsbrott. Trots detta fortsätter de fyra företagen att verka i bosättningsområden och tjäna på denna illegala situation.

- Israels regering använder den växande turistindustrin i bosättningarna som ett sätt att legitimera deras existens och expansion, och de nätbaserade bokningsföretagen rider på denna våg. Det är vidrigt och det är dags för företagen att stå upp för mänskliga rättigheter. Amnesty uppmanar företagen att dra sig ur alla listade boenden och turistaktiviteter på ockuperade områden eller sådana aktiviteter som gynnar israeliska bosättare. Krigsbrott är inte en turistattraktion, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig för företagsansvar på Amnesty Sverige.

Under 2018 var Amnestys utredare på plats både i fem bosättningar och i angränsande palestinska samhällen för att undersöka effekten av turism och hur de nätbaserade företagen indirekt eller direkt bidrar till människorättskränkningar.

En av de bosättningar som ingår i Amnestys rapport är Kfar Adumim, ett växande turistcentrum som ligger mindre än två kilometer från beduinbyn Khan al-Ahmar. Israeliska styrkor har av den högsta domstolen i Israel fått tillåtelse att helt riva byn.

Utbyggnaden av Kfar Adumim och andra kringliggande bosättningar är en huvudfaktor till de människorättskränkningar som det lokala beduinsamhället drabbas av.

- Israels illegala ockupation av palestinska områden och utbyggnaden av bosättningar bidrar till palestiniernas lidande. Det driver dem från sina hem, förstör deras försörjningsmöjligheter och berövar dem dricksvatten. Airbnb, Booking.com, Expedia och TripAdvisor grundar sig på idén att dela med sig och på ömsesidigt förtroende, men genom att göra affärer i bosättningarna bidrar de till människorättskränkningar, säger Seema Joshi, Amnestys globala chef för arbete gällande företag och mänskliga rättigheter.

Airbnbs policy
Efter utredningar gjorda av Al Jazeera och Humans Rights Watch,lovade Airbnb i november 2018 att ta bort alla sina listningar i bosättningar på Västbanken. De lovade dock inte att ta bort sina listningar i östra Jerusalem vilket också är ockuperat område, och där det finns över 100 boenden listade. Amnesty uppmanar Airbnb att fullfölja sitt löfte samt att ta bort alla sina listade boenden i bosättningar på ockuperat område, inklusive i östra Jerusalem. Booking.com, Expedia och TripAdvisor uppmanas att ta bort alla sina listade boenden på ockuperat område.

Enligt FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter har företag ett ansvar att respektera internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter oavsett var i världen de är verksamma. Tills dess de tar bort sina listade boenden på ockuperat område, strider alla fyra företagen i Amnestys rapport mot riktlinjerna samt sina egna företagsprinciper.

Samtliga fyra företag i Amnestys rapport har idag (jan 2019) listade boenden i illegala israeliska bosättningar inklusive i östra Jerusalem.

  • USA-baserade Airbnb har för närvarande över 300 listade boenden i bosättningar i ockuperade områden
  • USA-baserade TripAdvisor listar över 70 olika sevärdheter, rundturer, restauranger, kaféer, hotell och lägenheter i bosättningar i ockuperade områden
  • Booking.com, med huvudkontor i Nederländerna, har 45 hotell och boenden listade i bosättningar i ockuperade områden
  • USA-baserade Expedia listar nio boendeleverantörer, inklusive fyra stora hotell, i bosättningar i ockuperade områden

Behov av lagstiftning
Mellan februari och oktober 2018 besökte Amnesty fyra palestinska byar i närheten av israeliska bosättningar, samt stadsdelen Silwan i östra Jerusalem och staden Hebron. Alla dessa platser ligger nära lönsamma turistattraktioner som drivs av bosättare.

Amnesty kom fram till att Airbnb, Booking.com, Expedia och Tripadvisor inte bara spelar en betydande roll när det gäller att uppmuntra turism till illegala bosättningar. De vilseleder också sina kunder genom att inte konsekvent ange när listningar finns i israeliska bosättningar.

Det är inte bara turistnäringen som drar nytta av, och bidrar till, illegala bosättningar. Varor för över hundratals miljoner euro, som produceras i israeliska bosättningar, exporteras varje år, trots att de flesta länder runt om i världen officiellt har fördömt bosättningarna som illegala enligt internationell rätt.

Amnesty uppmanar samtliga företag att sluta göra affärer i bosättningarna och med bosättare, och uppmanar regeringar att göra detta obligatoriskt genom att införa lagar som förbjuder import av bosättningsvaror.

- Det räcker inte att fördöma bosättningarna som illegala om man samtidigt tillåter lönsamma kommersiella verksamheter att fortsätta, säger Seema Joshi.

Irlands parlament håller för närvarande på att godkänna en viktig lagstiftning som skulle förbjuda handel med varor och tjänster i bosättningarna och med bosättare. Amnesty uppmanar andra länder att göra detsamma.

Svar från företagen
Före publiceringen av rapporten skrev Amnesty till de fyra företagen och gav dem möjlighet att kommentera resultaten. Booking.com och Expedia valde att svara, men Airbnb och TripAdvisor gjorde inte det. Amnesty granskade svaren och tog hänsyn till dem vid en uppdatering av resultaten. Kopior av företagens svar återfinns i en bilaga till rapporten.

Amnestys rekommendationer:

Till regeringar:

  • Anta lagar och genomför reformer för att säkerställa att företag som är registrerade i eller har sitt huvudkontor inom dess jurisdiktion, inklusive Airbnb, Booking.com, Expedia and TripAdvisor, inte stödjer israeliska bosättare eller främjar israeliska bosättares turistverksamhet i ockuperade områden.
  • Anta lagar och genomför reformer som säkerställer att företag inom dess jurisdiktion respekterar internationell humanitär rätt och respekterar mänskliga rättigheter - globalt i sin egen affärsverksamhet och i sina affärsrelationer.

Till företagen:

  • Anta en policy som ska vara tillgänglig för allmänheten och i vilken företaget åtar sig att inte lista eller på något annat sätt främja boende, aktiviteter eller turistattraktioner i vare sig israeliska bosättningar eller som sköts av israeliska bosättare i ockuperade områden.
  • Ta bort alla sina listade boenden, aktiviteter eller turistattraktioner i ockuperade områden, inklusive östra Jerusalem, och tydligt förklara anledningen till detta
  • Gottgöra för skada som palestinska invånare har orsakats på grund av aktiviteter relaterat till listade boenden eller attraktioner.

Rapporten finns bifogad som pdf. 

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa här.  

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm