Gå direkt till innehåll
18-årige Migdad Ali Abdullah, som befinner sig i flyktinglägret Mishqafa i Lahj, 11 juni 2019.   ©Amnesty International
18-årige Migdad Ali Abdullah, som befinner sig i flyktinglägret Mishqafa i Lahj, 11 juni 2019. ©Amnesty International

Pressmeddelande -

Jemen: Krig och exkludering gör miljontals människor med funktionsnedsättning beroende av andra

Miljontals människor med funktionsnedsättning i Jemen har inte bara fått uthärda år av väpnade konflikter - de är också bland de som blir mest exkluderade i det som FN menar är världens största humanitära kris. Det konstaterar Amnesty International i den första rapporten i sitt slag.

Den nya rapporten, Excluded: Living with disabilities in Yemen’s armed conflict, publiceras på den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning (3 december). Rapporten bygger på sex månaders utredningsarbete som inkluderar tre besök i södra Jemen och intervjuer med nästan 100 personer. Rapporten dokumenterar 53 kvinnors, mäns och barns erfarenheter av att leva med en funktionsnedsättning.

—Kriget i Jemen har präglats av olagliga bombningar, tvångsförflyttningar och brist på möjligheter att tillgodose de mest grundläggande behoven. Det har gjort att många människor tvingats att kämpa för sin överlevnad. Den humanitära hjälpen har prövats hårt, och personer med funktionsnedsättning, som vid väpnade konflikter redan är bland de mest utsatta, borde inte behöva utsättas för ännu större utmaningar när det gäller möjligheten att få sina mest väsentliga behov uppfyllda, säger Rawya Rageh, Senior Crisis Advisor på Amnesty International.

—Internationella givare, FN och humanitära organisationer som arbetar med de jemenitiska myndigheterna måste göra mer för att kunna övervinna de hinder som gör att personer med funktionsnedsättning inte kan tillgodose sina mest grundläggande behov, säger Rawya Rageh

Våld och tvångsförflyttningar
Personer med funktionsnedsättning upplever att de har ännu svårare att fly från våld än andra. I Amnestys rapport berättar många hur de genomfört mödosamma förflyttningar utan rullstolar, kryckor eller andra hjälpmedel. Nästan alla var beroende av sina familjer eller vänner. En del personer med funktionsnedsättning lämnades till och med kvar när deras familjer flydde eftersom de kommit ifrån varandra i det kaos som uppstått vid flykten, eller för att resan helt enkelt blev för svår att genomföra för personer med funktionsnedsättning.

I de fall personer med funktionsnedsättning kunnat fly försämrade själva resan ofta deras hälsa eller funktionsnedsättning. Vissa fick en funktionsnedsättning på grund av de väpnade konflikterna.

Under Amnestys besök i flyktingläger observerade organisationen att lägret inte var utformat med hänsyn till personer med funktionsnedsättning, bland annat när det gällde utformningen av toaletter och tillgången till hjälpmedel. Det gör att personer med funktionsnedsättning blir fråntagna sitt oberoende och sin värdighet då de tvingas att förlita sig på sina familjer och andra för att få hjälp med att uppfylla sina grundläggande behov.

Enorma behov uppfylls aldrig
Jemen är ett av de länder som har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och landet har lagar som är till för att skydda de drygt 4,5 miljoner personer (15 procent av befolkningen) som lever med en funktionsnedsättning. Men den offentliga hälso- och sjukvården och landets sociala välfärdssystem har drabbats hårt av både krigen och landets ekonomiska kollaps. Det har resulterat i ett konstant misslyckande när det gäller att säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konsekvensen blir att många personer med funktionsnedsättning får förlita sig på allmosor eller försöker att klara sig själva, medan andra tvingas leva i fattigdom för att kunna betala för tillgången till sina mediciner eller vuxenblöjor. Deras familjemedlemmar har berättat hur de tvingats sälja av sina ägodelar eller skjuta upp betalningen av hyra och andra viktiga räkningar för att kunna prioritera de kostnader som uppstår för att kunna ge stöd åt en närstående med funktionsnedsättning.

Det råder även stor brist på hjälpmedel i landet. De personer med funktionsnedsättning som Amnesty talat med berättar att hjälpmedlen de har att tillgå ofta inte är lämpade för ändamålet. Det kan handla om rullstolar som inte är anpassade till den svåra terrängen eller proteser som inte utformats för den enskilde.

Behov av bättre delaktighet
I sin rapport konstaterar Amnesty International att humanitära organisationer i Jemen står inför enorma utmaningar. Men det finns enkla och direkta åtgärder som de kan vidta för att förbättra situationen i landet för personer med funktionsnedsättning. Till exempel borde man bli bättre på att samla in och analysera data och få en fullständig bild av de vårdbehov som personer med funktionsnedsättning har. Man borde även inkludera personer med en funktionsnedsättning vid utformningen av stöd och på så vis säkerställa deras rätt att delta i beslutsprocesser som i slutändan påverkar deras egna liv och tillvaro.

—Över hela världen kräver människor med funktionsnedsättning, med all rätt, att inga beslut som “fattas om oss” ska “fattas utan oss”. Och här är Jemen inget undantag. Internationella givare måste intensifiera sitt arbete för att till fullo finansiera sina humanitära löften och bättre se till att personer med funktionsnedsättning i Jemen inte lämnas till sitt öde, säger Rasha Mohamed.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Hela den engelska pressreleasen finns att läsa på https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm