Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

KAMBODJA: Tre hundra hus brändes ned

Omkring 300 familjer tvångsvräktes från sina hem i Ta Ken, i
Kampotprovinsen, den 17 - 18 november. Vräkningen utfördes av en styrka
bestående av cirka 100 soldater, poliser och anställda från Forestry
Administration beväpnade med AK47:or och handeldvapen. De brände ned 130
hus i byn och lämnade byborna hemlösa.

De hemlösa familjerna fick tillbringa natten under bar himmel. En
människorättsaktivist berättade för Amnesty att många familjer sov i askan
och resterna av sina tidigare hem. Nästa dag kom säkerhetsstyrkorna
tillbaka och satte eld på de resterande 170 husen.

Många av byborna blev slagna och sparkade och tre personer fick uppsöka
sjukhus för behandling av sina skador.

Vräkningen skedde utan att någon utrymmningsorder. Byborna hade inte
underrättats om att deras hus skulle förstöras. Under de två dagarna fick
varken byborna eller människorättsaktivister se något dokument som visade
att vräkningen var laglig.

Fram till kvällen den 17 novemeber hade militären, som intog en ledande
roll i vräkningen, spärrat av vägen som ledde till byn och hindrat
människorättsaktivister och andra från att komma in i området. Under den
följande dagen spärrade militären av vägen igen under några timmar.

Enligt uppgift hävdar de lokala myndigheterna att byn som de fattiga
jordbrukarna hade byggt upp var en illegal bosättning. En del familjer
säger att de flyttade till området för sex år sedan, andra hade tillkommit
mer nyligen. Bosättarna var fattiga och ägde ingen egen mark och nu har
många förlorat sina ägodelar i bränderna. Representanter från
myndigheterna har sagt att byn är belägen i ett skyddat skogsområde, men
observatörer menar att det är oklart var gränserna går till det skyddade
området. En ny väg har gjort det bördiga området lättåtkomligt och
attraktivt för affärsintressen.

Tvångsvräkningar strider mot flera av de internationella
människorättsavtal som Kambodja har anslutit sig till. FN:s kommitté för
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har klargjort att
tvångsförflyttningar är: "permanent eller temporär förflyttning av
individer, familjer och/eller samhällen mot deras vilja från hus och/eller
den mark de besitter, utan rimlig juridisk hjälp eller annat skydd".

2008 beräknas 150 000 kambodjaner befinna sig i riskzonen för
tvångsförflyttningar - tiotusentals har redan drabbats, många har lämnats
hemlösa och andra har flyttats till undermåliga bosättningar där det
saknas grundläggande infrastruktur. De sanitära förhållandena är svåra och
tillgången på arbete är begränsad. I år har uppskattningsvis 15 000
personer påverkats av tvångsförflyttningar. De som besitter ekonomisk och
politisk makt åtnjuter straffrihet och tillåts egenmäktigt genomföra
tvångsförflyttningarna och lägga beslag på landområdena.
______________________________
Emma Mossberg
Amnesty Press och Media (praktikant)
08-729 02 72
emma.mossberg@amnesty.se
Box 4719, 116 92 Stockholm

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm