Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

MALAWI: Två homosexuella män riskerar att dömas till 14 års fängelse

Amnesty uppmanar malawiska myndigheter att omedelbart och villkorslöst släppa de två män som på tisdagen fälldes av en domstol i Malawi, för "grovt oanständighet" och "onaturligt beteende".

Steven Monjeza och Tiwonge Chimbalanga greps av polis den 28 december 2009 i staden Blantyre, två dagar efter en trolovningsceremoni mellan de två männen. Båda nekar till anklagelserna som riktats mot dem. Domen förväntas på torsdag och de riskerar upp till 14 års fängelse.

- Att leva i en relation med en annan människa ska inte vara ett brott. Ingen ska gripas och hållas frihetsberövad på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. De två männens mänskliga rättigheter, deras rätt att inte utsättas för diskriminering, deras yttrandefrihet, åsiktsfrihet och rätt till privatliv - har blivit allvarligt kränkta, sade Michelle Kagari, biträdande chef för Amnestys Afrikaavdelning. 

Männen har under sin tid i häktet vid upprepade tillfällen blivit slagna av polis. Tiwonge Chimbalanga har dessutom tvingats genomgå en analundersökning för att kunna fastslå om paret har "fullbordat" sitt förhållande. Att göra en sådan undersökning utan en persons medgivande strider mot det absoluta förbjudet mot tortyr eller annan, grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Om rättegång hade genomförts korrekt skulle domstolen inte godtagit ett sådant "bevis".

- Domen är ett stort steg bakåt för Malawi. Steven Monjeza and Tiwonge Chimbalanga har inte begått något fel och borde omedelbart friges, sade Michelle Kagari.

Amnesty anser att de två männen är samvetsfångar och har vid flera tillfällen krävt att de omedelbart och villkorslöst ska släppas.

Att kriminalisera människor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet strider mot fördrag som Malawi anslutit sig till, däribland FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och den Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.


Stina Thomsson Amnesty Press och media

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm