Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SYDKOREA: Migrantarbetare behandlas som förbrukningsvaror

Många migrantarbetare i Sydkorea utnyttjas hänsynslöst, de misshandlas och utsätts för trafficking och sexuell exploatering. De förvägras lön under långa perioder, trots de regler som finns för att skydda deras rättigheter, säger Amnesty International i en ny rapport som släpps idag.

I en rapport på 98-sidor, Disposable Labour: Rights of migrant workers in
South Korea, dokumenterar Amnesty hur migrantarbetare ofta tvingas jobba
med tunga maskiner och farliga kemikalier utan tillräcklig utbildning
eller skyddsutrustning och löper därmed större risk att drabbas av
industriolyckor. De får också ut mindre i lön jämfört med inhemska
sydkoreanska arbetare.

- Migrantarbetare är särskilt utsatta för exploatering och
missförhållanden eftersom de inte kan byta jobb utan sina arbetsgivares
samtycke. Arbetsförhållandena är ibland så dåliga att de rymmer därifrån.
Som konsekvens förlorar de sitt arbetstillstånd, de grips och deporteras,
säger Roseann Rife, biträdande chef för Amnestys Asienavdelning.

Sydkorea var ett av de första länderna i Asien som erkände
migrantarbetarnas rättigheter och gav dem samma status som sydkoreanska
arbetare med lika rättigheter på arbetsmarknaden, löner och förmåner.
Emellertid har de regler om arbetstillstånd (EPS), som antogs för fem år
sedan för att stärka migrantarbetarnas rättigheter, haft liten verkan då
många fortsätter att utsättas för övergrepp.

Antalet irreguljära migrantarbetare i Sydkorea uppskattades i september
2008 till 220 000. Den sydkoreanska regeringen, som har lovat att halvera
denna siffra till 2012, har gjort massiva och ibland våldsamma tillslag
mot migrantarbetare,

Rapporten "Disposable Labour" dokumenterar hur den sydkoreanska regeringen
underlåtit att kontrollera arbetsplatser med höga olyckstal, bristande
sjukvård och oskäliga uppsägningar.

- Trots de framsteg som gjorts genom EPS- systemet har övergreppen och den
dåliga behandlingen av migrantarbetarna fortsatt då tusentals av dem
behandlas illa av sina arbetsgivare och även av myndigheter som vet att
migrantarbetarna har få rättigheter och således inte har tillgång till att
få sin sak rättsligt prövad eller söka ekonomisk ersättning för de
oförrätter de varit med om, säger Roseann Rife.

Amnestys undersökning visar att kvinnor är särskilt drabbade. Många har
utsatts för trafficking och tvingas att arbeta i sexindustrin, Amnesty har
talat med flera kvinnor som sade att de inte haft något annat val än att
stanna kvar på sina jobb då de var satta i skuld till sina arbetsgivare
och inte vetat var de kunde vända sig för att få hjälp. Om kvinnorna
rymde, riskerade de att förlora sin legala status och bli deporterade.

Bakgrund

Disposable Labour innehåller vittnesmål från 60 migrantarbetare, personal
från härbärgen, frivilligorganisationer, fabriksarbetare och chefer.
Tillsammans utgör de ett bevis för ett exploaterande system som
misslyckats med att upprätthålla individens mänskliga rättigheter.
Intervjuerna genomfördes i elva städer över hela landet.


Läs rapportenJosé-Miguel Ferrada Stoehrel
Amnesty Press och media

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm