Gå direkt till innehåll
Nigeria - bara en tiondel av områdena i Nigerdeltat är oljesanerade

Pressmeddelande -

Nigeria - bara en tiondel av områdena i Nigerdeltat är oljesanerade

Tio år efter kravet på sanering för områden som Shell och övriga oljebolag förorenat i Nigerdeltat har arbetet med detta bara påbörjats på 11% av de planerade områdena som ska saneras, och stora områden fortsätter att vara mycket förorenade. Det visar en ny utredning av fyra NGO:s (icke-statliga aktörer), och där Amnesty International är en av dessa.

År 2011 släppte FNs miljöprogram (UN Environment Programme, UNEP) en rapport som dokumenterade den fruktansvärda påverkan som oljeindustrin har på Ogonilandregionen i Nigerdeltat. FN fastställde då också rekommendationer för den sanering som måste ske omgående. Men den nya utredningen lyfter att de “nödåtgärder” som UNEP har föreslagit inte har implementerats ordentligt och att saneringsprogrammet, som kostar flera miljarder dollar och som lanserades av regeringen i Nigeria år 2016, har varit ineffektivt.

- Det är en långdragen skandal att människor i Ogoniland som levt med föroreningar från oljeutvinningen i årtionden fortfarande inte ser tillräcklig sanering. Varken Nigerias regering eller företagen tar detta på allvar. Inte ens efter löften om sanering och kompensation efter FN:s graverande rapport från 2011. Under tiden som oljan genererar enorma vinster för företagen så har människorna som lever med oljeutvinningen i sin närmiljö inte tillgång till rent dricksvatten och har svårt att försörja sina familjer, det säger Ulrika Sandberg, sakkunnig företagsansvar på Amnesty Sverige.

I över fem decennier har olje-och gasutvinning orsakat omfattande, fortsatta föroreningar av vattnet och jorden i samhällen i Ogonilandregionen. Att oljebolag och den nigerianska regeringen fortsätter att systematiskt misslyckas med att sanera områdena ha gjort att hundratusentals personer i regionen utsatts för allvarliga hälsorisker, att de ständigt måste försöka få tag i rent dricksvatten och det har också omöjliggjort deras försörjning.

Flera intressekonflikter runt Shell har också avslöjats och där ledningen för saneringsbolaget, HYPREP och Nigerias regering har varit inblandade.

Under 2020 står också Shell inför domstol i flera europeiska länder med anledning av verksamheten i Nigeria.

De övriga organisationerna, förutom Amnesty, som står bakom utredningen är Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria (ERA/FoEN), Friends of the Earth Europe och Milieudefensie.

Länk till hela pressmeddelandet med uttalanden från de övriga organisationerna samt med dels en sammanfattning av vad rapporten visat och del en sammanfattning på de krav organisationerna ställer på Shell, på den nigerianska regeringen och på europeiska oljebolag verksamma i regionen finns här:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/no-clean-up-no-justice-shell-oil-pollution-in-the-niger-delta/

Rapporten finns bifogad som pdf:

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm