Gå direkt till innehåll
Qatar — krav på Fifa från Amnesty om att agera mot övergreppen mot migrantarbetare

Pressmeddelande -

Qatar — krav på Fifa från Amnesty om att agera mot övergreppen mot migrantarbetare

Inför kvalmatcherna som nu börjar i Europa och Nord- och Centralamerika till herrarnas fotbolls-VM i Qatar 2022 uppmanar Amnesty International Fifa att använda alla sina påverkansmöjligheter gentemot myndigheterna i Qatar för att få ett slut på övergreppen mot migrantarbetare. Flera Amnestysektioner runt om i världen, däribland Amnesty Sverige, kommer uppmana bland annat fotbollssupporters och nationella fotbollsförbund att skriva under en aktion riktad till Fifa.

I ett brev till Fifas president Gianni Infantino uppmanar nu Amnesty Fifa (Fédération Internationale de Football Association, Internationella fotbollsförbundet) att leva upp till sina skyldigheter att förhindra möjlig negativ påverkan, samt mildra och gottgöra faktisk negativ påverkan, på mänskliga rättigheter som kopplas till turneringen och att “använda sitt inflytande fullt ut” för att kräva av Qatar att landet genomför sitt program för arbetsrättsliga reformer innan VM startar.

— Qatar har sjösatt flera positiva reformer de senaste åren, delvis som svar på en ökad granskning efter att det stod klart att landet skulle bli värdnation för herrarnas VM år 2022, men det är problem med implementeringen av reformerna och tusentals migrantarbetare fortsätter att bli exploaterade och utsatta för övergrepp. Nyligen har också ett rådgivningsorgan, Qatars Shura Council, lagt fram flera rekommendationer som — om de accepteras av regeringen — skulle upphäva flera av de framsteg som gjorts genom reformerna. Till exempel finns förslag på att återinföra begränsningar för migrantarbetare när det gäller deras rätt att byta jobb och lämna landet, säger Ami Hedenborg, talesperson Amnesty Sverige.

Världsmästerskapet skulle inte vara möjligt utan hjälp av migrantarbetare: de utgör 95 procent av arbetskraften i Qatar. De kommer från länder i Asien och Afrika - som Indien, Nepal, Bangladesh, Filippinerna, Pakistan, Sri Lanka, Kenya, Ghana, Nigeria och Uganda - och är sysselsatta med allt från byggandet av arenor och vägar till att vara verksamma inom hotell- och restaurangbranschen och säkerhetsbranschen.

— VM-turneringen bygger på det hårda arbete som dessa kvinnor och män utför, människor som ofta har rest tusentals mil för att försörja sina familjer. Alltför ofta tvingas de fortfarande konstatera att deras tid i Qatar har definierats av övergrepp och utnyttjande, säger Steve Cockburn, chef för avdelningen som har hand om ekonomisk och social rättvisa på Amnesty International.

I sin roll som organisatör av herrfotbolls-VM har Fifa enligt internationella riktlinjer ett ansvar att mildra risker för människorättskränkningar som uppstår i samband med turneringen. Det inkluderar risker som arbetare utsätts för i branscher som hotell-och restaurang och transport — som har växt markant för att möjliggöra att VM kan äga rum.

— Den här veckans kvalmatcher blir en påminnelse om att dörren för Fifas möjlighet att påverka Qatar håller på att stängas. Fifa måste agera nu för att säkerställa att VM 2022 blir en turnering att vara stolt över, och inte en turnering som solkas ner av övergrepp mot arbetare, säger Steve Cockburn.

Arbetare hårt drabbade för att VM ska kunna bli av
När Fifa beslöt att världsmästerskapet i herrfotboll skulle äga rum i Qatar visste Fifa — eller borde ha vetat — att det fanns inbyggda risker med det, med tanke på landets enorma beroende av migrantarabetare och landets exploaterande så kallade sponsorsystem (kafalasystem), som ger arbetsgivare stor makt över sina anställda.

Därför visste också Fifa, eller borde ha vetat, att migranter som arbetar i alla de olika verksamheter som hör ihop med att kunna ordna ett världsmästerskap — oavsett om det är direkt länkat till de officiella spelplatserna eller inte— skulle komma att drabbas negativt på olika sätt för att kunna möjliggöra ett VM.

Den 15 mars i år skrev Amnesty till Fifa och uppmanade organisationen att leva upp till sina internationella skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter.

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter måste Fifa säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i organiserandet och utförandet av världsmästerskapen. I det ingår att utföra egna oberoende och regelbundna översyner av VM-projekt och av spel- och mötesplatser samt att utföra så kallad due diligence, det vill säga risk- eller konsekvensanalyser, för att identifiera och förhindra människorättskränkningar i samband med turneringen.

En central aspekt är att Fifa också har ett ansvar att, tillsammans med myndigheterna i Qatar och andra relevanta aktörer, säkerställa att alla skador som arbetstagare utsatts för på VM-relaterade projekt fram tills idag kompenseras på ett korrekt sätt.

— Fifa måste höja sin röst när det gäller att uppmana Qatar att omgående implementera och genomdriva existerande reformer, och avstå förslag som tar ifrån arbetstagare deras nyligen vunna rättigheter, säger Steve Cockburn.

Uppmaning till fotbollsfans att höja sina röster
Fifa har tagit steg i rätt riktning de senaste åren när det gäller att leva upp till sina åtaganden, som inrättandet 2017 av en Human Rights Policy och en gemensam hållbarhetsstrategi inför VM 2022, FIFA World Cup Qatar 2022 Sustainability Strategy i oktober 2019.

Fifa har också förbundit sig att lämna “ett arv av standarder och förfaranden i världsklass för arbetstagare i Qatar och internationellt”, men eftersom allvarliga övergrepp mot arbetstagare fortsätter är det tydligt att mycket återstår att göra.

Till exempel sa Fifa under 2020 till Amnesty att det “dagliga due-diligence förfarandet” när det gällde byggnadsarbetares rättigheter sköttes av the Supreme Committee, det statliga organ som bland annat ska utöva tillsyn över världsmästerskapen.

Men den här inställningen av att lita på självreglering visade sig vara vara otillräcklig. Amnesty upptäckte att byggnadsarbetare som arbetat på Al Bayt-stadion hade gjort det i upp till sju månader utan ersättning. The Supreme Committee hade vetat om det här i nästan ett år, medan Fifa erkände att de inte hade gjort det, vilket tydligt visade varför Fifa måste bli mycket mer omsorgsfulla i sin oberoende övervakning av VM-anläggningarna.

Amnestys uppmaning till Svenska Fotbollförbundet
Flera Amnestysektioner runt om i världen kommer nu uppmana fotbollssupporters att skriva under en aktion riktad till Fifa med krav på att organisationen måste göra mer för att hjälpa till för att förändra villkoren för alla arbetare som gör turneringen möjlig. I november skrev Amnestysektioner i över 20 länder till sina nationella fotbollsförbund och uppmanade dem att spela en mycket mer aktiv roll när det gäller att säkerställa rättigheterna för migrantarbetare.

- Amnesty Sverige har en pågående dialog med Svenska Fotbollförbundet och har nu bett om ett nytt möte för att återigen påtala vikten av att förbundet ställer tydliga krav på Fifa att leva upp till sina åtaganden om att säkerställa att VM inte bidrar till människorättskränkningar. Om det blir aktuellt med ett VM för Sveriges del hoppas vi att förbundet också sätter press både på styret i Qatar genom egna möten och säkerställer att landslaget inte själva bidrar till människorättskränkningar. Vi välkomnar förstås också att enskilda spelare lyfter frågan om mänskliga rättigheter i intervjuer och i sina sociala medier, säger Ami Hedenborg.

Den pågående situationen när det gäller människorättskränkningar i Qatar har växt hos fotbollssupportrar i flera länder, där också krav på bojkott har rests.

- Fifa måste ta oron från fotbollsälskare på allvar och agera. Fifa har en möjlighet att hjälpa till så att Qatar blir en bättre plats för migrantarbetare. Men tiden är knapp. Fifa och Qatar måste se till att det finns en robust handlingsplan för att säkerställa att migrantarbetare inom alla områden som har med världsmästerskapet att göra får en skälig lön, att de behandlas rättvist och att de slipper kontrolleras av arbetsgivare som exploaterar dem, säger Steve Cockburn.

Länk till aktionen mot Fifa som Amnesty startar
https://www.amnesty.se/agerahub/krav-att-fifa-star-upp-migrantarbetares-rattigheter-under-fotbolls-vm-i-qatar/

Länk till den senaste rapporten från Amnesty International av situationen för migrantarbetare i Qatar, gjord i november år 2020:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/3297/2020/en/

Länk till den senaste rapporten om migrantarbetarnas situation i Qatar, med fokus på kvinnor som arbetar i privata hushåll, gjord i oktober år 2020:
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE22/3175/2020/en/

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm