Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

RYSSLAND Regeringen måste bekämpa rasismen

Mord med rasistiska motiv, misshandel och diskriminering ökar i Ryssland, enligt Amnestys rapport Russian Federation: Violent racism out of control som släpps idag. Rysslands regering, som för närvarande är ordförande i gruppen för de åtta mest industrialiserade länderna (G8-gruppen) och på väg att bli ordförande för ministerkommittén i Europarådet, underlåter att bekämpa främlingsfientlighet och intolerans. Amnestys rapport tar upp fall med övergrepp, vissa av dem med dödlig utgång, mot utländska studenter, asylsökande och flyktingar från Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika, mot medlemmar ur etniska grupper och migranter från Kaukasien och Centralasien, och mot judar och romer. Dessa övergrepp visar på myndigheternas oförmåga att förhindra rasistiskt motiverade attacker och att på ett effektivt sätt utreda och åtala ansvariga för brotten. - Rysslands rasism är oförenlig med tanke på landets plats på den internationella scenen och undergräver Rysslands ställning i världen. Som medlem i Europarådet, på väg att påbörja sitt ordförandeskap, och som ordförande i G8, måste Ryssland foga sig efter kraven i den internationella folkrätten, säger Irene Khan, Amnesty Internationals generalsekreterare. Enligt det ryska informationscentret Sova Information Analytical Centre mördades 28 människor och 366 utsattes för övergrepp på rasistiska grunder bara under 2005. Men den verkliga siffran är sannolikt mycket högre då rasistiska brott sällan rapporteras eller registreras som sådana brott. Polisen och åklagarmyndigheterna föredrar istället att klassificera de här brotten som "huliganism". De rasistiska dåden utförs ofta av välorganiserade "extremistgrupper". Enligt officiella siffror finns det ungefär 150 "extremistgrupper" med 5 000 medlemmar i Ryssland. Ryska icke-statliga organisationer uppskattar dock medlemskapet till 50 000. Samtidigt som dessa grupper verkar finns det organisationer och enskilda människor som hotas till livet för att de forskar om rasism och genomför kampanjer mot rasism. Amnesty konstaterar att tjetjener och människor från andra nordkaukasiska etniska grupper har varit särskilt utsatta för förföljelse efter de många våldsamma attacker mot civila som förekommit i Ryssland. Attackerna tillskrivs tjetjenska väpnade grupper, vilket har lett till att medlemmar från etniska grupper med utseenden som distinkt skiljer sig från ryssarnas blivit särskilt sårbara när det gäller polisens arbete mot terrorism. En människorättsorganisation gjorde förra året en undersökning av polisens "terror-kontroller". Man fann då att människor med icke-slaviskt utseende löper 21 gånger större risk att stoppas av polisen och behöva visa upp olika dokument när de reser med Moskvas tunnelbana än människor med slaviskt utseende. - Rasism är en attack mot idén om att mänskliga rättigheter ska vara universella. Rasism förnekar systematiskt vissa människor deras rättigheter på grund av hudfärg, ras, etnicitet, härkomst eller nationellt ursprung. Enligt den internationella folkrätten måste Ryssland bekämpa diskriminering i alla dess former, uppmanar Irene Khan. Hon nämner vidare att vissa regionala myndigheter i Ryssland har tagit initiativ för att bekämpa rasism, men att dessa initiativ inte är tillräckliga och alldeles för isolerade: - Det är dags för den federala regeringen att börja agera efter en omfattande nationell plan så att arbetet mot rasism får den höga prioritet som det förtjänar. Läs Amnestys rapport : Russian Federation: Violent racism out of control http://web.amnesty.org/library/index/engeur460162006 Lisa Nordenhem, praktikant Amnesty Press och media

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm