Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SRI LANKA: Hjälpen når inte de nödställda

Hundratusentals människor har tvingats på flykt på grund av striderna mellan regeringsstyrkorna och rebellgruppen, de tamilska befrielsetigrarna (LLTE). Trots den svåra humanitära kris som råder har regeringen stoppat hjälpen från att nå de nödställda.

I Wanniregionen i norra Sri Lanka finns cirka 300 000 internflyktingar.
Två tredjedelar av civilbefolkningen har tvingats på flykt och lever nu i
läger som kontrolleras av de tamilska tigrarna. De hålls instängda i de
sista starka fästet som hålls av LTTE, som har inrättat hårda
passkontroller för att hindra människorna i lägren från att söka skydd på
säkrare platser. Detta system verkar bland annat vara avsett för att
använda civilbefolkningen som en buffert mot regeringsstyrkorna.

Snart kommer monsunregnen och situationen för människorna i lägren kommer
då ytterligare att förvärras.

- Mer än 300 000 kommer att trängas i leran de närmaste månaderna, i
tillfälliga skydd utan garantier om vare sig mat eller sanitär utrustning.
Den information vi har pekar på att situationen snabbt kommer att bli
kritisk, trots uttalanden från regeringen om att den är kapabel att klara
detta, säger Sam Zarifi, chef för Amnestys Asienavdelning.

Sri Lankas regeringen hävdar att man bistår internflyktingartna med hjälp
men Amnesty anser att regeringen inte har möjlighet att garantera att
hjälpen når de tusentals nödställda.

Amnesty har vittnesmål och bildbevis vilka visar på problemen i Wanni:

Skydd
Den 3 november stoppade regeringen en konvoj från FN som skulle leverera
tält trots rapporter om att tusentals familjer är utan skydd.

Sanitet
Nittiofem procent av internflyktingarna i Wanni saknar latriner, enligt
lokala myndigheter behövs det 5 230 provisoriska toaletter. Regeringens
blockad för cement gör det ännu svårare att bygga fungerande toaletter.
Bristerna på sanitär utrustning - i kombination med den svåra bristen på
rent dricksvatten - medför stora risker för sjukdomar som sprids med
förorenat vatten, däribland diarré.

Mat
Regeringen släppte visserligen in en matkonvoj den 3 november, men foton
som Amnesty har fått visar tecken på undernäring och sjukdomar i lägren.

Enligt World Food Programme (WFP) får människorna i lägren i snitt bara 1
000 kalorier per dag, vilket är mindre än hälften av den rekommenderade
dagsintaget på 2 100 kalorier. Dessa uppgifter är beräknade på de
matkonvojer på 430 ton som ska förse 230 000 människor med mat per vecka.
Särskilt drabbade är ammande mödrar och spädbarn som inte får de särskilda
tillägg de behöver.

Cirka 35 procent av ris- och grönsaksodlingarna i Wanni ligger i områden
där striderna pågår och kan därför inte nås av odlarna.

- Det är stor skillnad mellan vad regeringen säger och hur situation
utvecklar sig i verkligheten. Sri Lankas ledare måste se till att
internationella hjälporganisationer involveras så att hjälpen når alla dem
som behöver utan diskriminering, säger Sam Zarifi.

- Utan oberoende observatörer eller internationella hjälporganisationer
går det inte att göra någon verklig bedömning av behovet i lägren. Innan
de internationella biståndsarbetarna evakuerades kunde FN-organ samordna
och övervaka stödet till regionen. Nu finns ingen möjlighet att
kontrollera regeringens påståenden att hjälpen når familjerna, den
information som Amnesty har fått visar tydligt att inte tillräckligt görs.

Bakgrund

Situationen för civilbefolkningen i Wanni har försämrats sedan i maj då
striderna intensifierades. Regeringen beordrade FN:s hjälporganisationer
att lämna Wanni den 5 september och de sista hjälparbetarna lämnade
området den 16 september. LTTE hindrar människor från att lämna lägren för
att söka skydd på säkrare platser, trots att LTTE inte har kapacitet att
ge familjerna i lägren mat och skydd.

LTTE har under lång tid tystat protester och utsatt dem som inte vill
delta i striderna för övergrepp. När regeringsstyrkor tog över ett av de
större lägren, i Moonru-Murippu, fann de människor instängda i
metallburar. De hade stängts in i dessa burar för att de vägrade strida
för LTTE. Burarna hade vassa piggar på insidan som gjorde att fångarna var
tvungna att stå böjda, om de försökte röra sig skadades de av de vassa
piggarna. De släpptes inte ut ur burarna om de inte gick med på LTTE:s
krav.

Läs Amnestys rapport
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/sri-lankan-government-must-act-now-protect-300000-displaced-20081119

Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm