Gå direkt till innehåll
©RFSL
©RFSL

Pressmeddelande -

Sverige - regeringen måste ge fler möjlighet att leva i enlighet med sin könsidentitet

Idag den 19 augusti klockan 15 lämnar RFSL, RFSL Ungdom och Amnesty Sverige över 38 301 namnunderskrifter till Sveriges socialminister Lena Hallengren med krav på en ny och modern könstillhörighetslag. Underskrifterna kommer från Sverige samt från Danmark och Färöarna i samband med WorldPride. Överlämningen sker i Kalmar och går att följa via FB: https://fb.me/e/1mcbx3adp

Den nuvarande Könstillhörighetslagen är snart 50 år och förlegad. För snart tre år sedan lovade regeringen att stärka transpersoners egenmakt genom att ersätta nuvarande könstillhörighetslag med två nya lagar som tydligt separerar processen kring byte av kön i folkbokföringen från den medicinska processen inom vården. Med drygt ett år kvar av mandatperioden har det löftet ännu inte infriats.

— Idag villkoras individens rätt att själv definiera sin könstillhörighet och byta juridiskt kön med krav på långdragna utredningar inom vården. Därmed kränks transpersoners rätt till privatliv, rätt till självbestämmande och rätt till erkännande inför lagen. Med en ny modernare lagstiftning kan fler människor i vårt land möjlighet att leva sina liv i enlighet med sin könsidentitet, säger Anna Johansson, tf generalsekreterare Amnesty International Sverige.

Enligt nuvarande könstillhörighetslag måste den som vill ändra juridiskt kön först ha varit i kontakt med ett specialiserat utredningsteam inom vården i minst två år innan en ansökan kan skickas in till Socialstyrelsen. Kötiden till utredningsteamen är i dagsläget flera år. Först efter utredning, diagnos och läkarintyg fattar Socialstyrelsen (Rättsliga rådet) beslut om ansökan att ändra juridiskt kön. Samtidigt ges tillstånd till underlivskirurgi. Endast personer över 18 år kan ansöka.

- Varje dag som går utan den här lagen är ett brott mot transpersoners mänskliga rättigheter. Det påverkar transpersoners vardag att ha fel kön i sitt pass eller sin id-handling och det är ovärdigt att man behöver bevisa sin transidentitet för staten för att få ändra sitt personnummer så att det blir rätt för en själv, säger Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL.

Alla människor har rätt att själva definiera sitt kön. Alla transpersoner varken vill, kan eller behöver genomgå könsbekräftande vård, inklusive kirurgi, men kan ändå vilja ändra sitt kön i folkbokföringen. Och omvänt, alla som genomgår underlivskirurgi, eller annan könsbekräftande vård, vill inte ändra sitt juridiska kön. Därför ställer RFSL och Amnesty följande krav till regeringen:

  • Det ska vara en enkel, administrativ process för att ändra juridiskt kön i folkbokföringen, helt frikopplad från medicinsk vård.
  • Självidentifikation som ska ligga till grund för ändring av juridiskt kön. Varken vården eller Socialstyrelsen ska bestämma, det ska du själv göra.
  • Även personer under 18 år ska ha rätt att ändra sitt juridiska kön.
  • Den nuvarande könstillhörighetslagen behöver ersättas med två separata lagar - en om ändring av juridiskt kön och en om underlivskirurgi.

För kontakt med RFSL:
presstelefon: 072330 50 24
press@rfsl.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm