Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Sydafrika: Bristande asylsystem göder främlingsfientlighet

Trots att Sydafrika har ett starkt ramverk när det gäller rättigheter för asylsökande, både i lagstiftningen och sett till människorättsprinciper, så brister hanteringen av asylärenden. Det här har gjort att hundratusentals asylsökande saknar rätt dokumentation och det har också ökat främlingsfientligheten i landet. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport -Living in Limbo: Rights of Asylum Seekers Denied.

—Den nuvarande asylprocessen sviker alla. Genom att hålla fast vid ett dåligt fungerande system som lämnar de som försöker få tillgång till asylprocessen utan rätt dokumentation i ett limbo, skapar regeringen en delning och spänningar mellan medborgare i Sydafrika och människor från andra länder i Afrika som bor i landet, säger Shenilla Mohamed, chef för Amnestys kontor i Sydafrika.

—Istället för att erkänna sina brister vidmakthåller regeringen åsikten att den stora mängden människor som försöker söka asyl vid flyktingmottagningar beror på att så kallade ekonomiska migranter missbrukar systemet. Det här har gjort att ett giftigt narrativ skapats där de asylsökande är särskilt utpekade. Det här narrativet drivs på av de som sitter vid makten.

Rapporten visar att undermåligt beslutsfattande - bland annat baserat på faktafel - har gjort att 96 procent av alla asylansökningar avslås och att det finns en massiv eftersläpning när det gäller överklaganden och omprövningar - runt 190 000. Det här har gjort att en del asylsökande har varit kvar i systemet utan ett slutligt beslut under så lång tid som 19 år.

Tanken är att asylsökande under tiden som deras ansökan blir behandlad ska förses med officiella dokument som bekräftar att deras asylansökan är under behandling och som visar att de officiellt är “i systemet”.Dokumenten är grundläggande för att få tillgång till bland annat sjukhusvård, utbildning och för att kunna få en anställning. Amnesty har dock kunnat konstatera att asylsökande ofta blivit utan dessa dokument.

—Skyddet av rättigheter är grundläggande för alla asylsystem. Ändå begås kränkningar av asylsökandes rättigheter när de lämnas i ett limbo, ofta i många år. Det här underminerar på ett uppenbart sätt såväl tanken bakom asyllagstiftningen som den sydafrikanska konstitutionen som skyddar rättigheterna för alla individer i landet, säger Shenilla Mohamed.

Amnesty uppmanar den sydafrikanska regeringen, särskilt Department of Home Affairs (DHA), att säkerställa en säker, rättvis och effektiv asylprocess och att skapa ett enat Sydafrika som välkomnar personer i behov av skydd. Den sydafrikanska regeringen måste också respektera domstolsbeslut om att på nytt öppna asylmottagningscentret i Kapstaden samt se till att alla asylmottagningscenter har tillräckliga resurser och säkerställa att processen kring asylprövningsförfarandet är korrekt och rättvist hanterat.

Bakgrund
Amnesty International Sydafrika har gjort ett utredningsarbete under 2018 för att samla egen information kring asylsökandes upplevelser av rätten att söka asyl och av att vara kvar i landet när deras ansökan behandlas. Amnesty har talat med 88 personer via fokusgruppsdiskussioner och enskilda intervjuer i städerna Kapstaden, Port Elizabeth, Johannesburg och Durban.

Rapporten finns bifogad som pdf.
Hela pressreleasen finns att läsa på amnesty.org

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterat material