Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

TCHAD FN:s tillbakadragande utsätter tusentals för risk

Den kommande resolutionen från FN:s säkerhetsråd om att dra tillbaka fredsbevarande trupper från östra Tchad, kommer att riskera säkerheten för tusentals flyktingar och andra sårbara grupper, varnar Amnesty.

Tidigare i år krävde Tchads regering att FN-trupper i Centralafrikanska republiken och Tchad (MINURCAT) ska dras tillbaka. Resolutionen kan ses som en effekt av detta och den kommer sannolikt att antas av FN:s säkerhetsråd senast onsdag.

- Säkerhetsrådets beslut att dra tillbaka de fredsbevarande trupperna är förhastat och farligt. Det kommer att öka osäkerheten i området och underminera försöken att tillhandahålla akut humanitär hjälp, säger Erwin van der Borght, Amnestys Afrikachef.

Amnesty har för tillfället ett team i Tchad som undersöker människorättssituationen för flyktingar och internflyktingar. Omkring 250 000 flyktingar från Darfur, 165 000 tchadiska internflyktingar och hundratusentals andra tchadier lever i området där MINURCAT-trupper är placerade.  

- MINURCAT har visat att sig kunna spela en viktig roll i att öka säkerheten och skyddet för mänskliga rättigheter i östra Tchad. Tiden är inte mogen för Tchads regering att kasta ut MINURCAT och säkerhetsrådet borde stå upp för den utsatta civilbefolkningen i regionen, säger Erwin van der Borght.

Den föreslagna resolutionen skisserar en tidsplan för en omedelbar minskning av FN:s trupper i regionen, vilket skulle leda till att alla trupper har lämnat området i slutet av året.

Tchads regering har instisterat på att den kommer att garantera skydd för utsatta personer i regionen utan FN:s stöd. Regeringen har dock inte visat upp någon plan för hur den ämnar ersätta FN-uppdraget.

Tchadiska myndigheter och FN-personal har gjort mycket lite för att involvera flyktingar, internflyktingar eller lokalbefolkning i samtal om den viktiga frågan.

- Det är helt oacceptabelt att resolutionen träder i kraft innan Tchads regering har visat upp en konkret säkerhetsplan. Det är också mycket alarmerande att de personer vars rättigheter står på spel, helt hålls utanför debatten, säger Erwin van der Borght.

- Inga av de viktiga riktmärken som tidigare rekommenderats av FN:s generalsekreterare med stöd av säkerhetsrådet, har antagits. Det faktum att FN tvingas ut ur landet innan uppdraget har nått framgång, visar på en mycket oroande utveckling för skydd av mänskliga rättigheter samt underminerar FN:s auktoritet och trovärdighet, säger Erwin van der Borght.


Bakgrund:

FN-resolutionen arbetades fram efter ett krav från Tchads regering om att FN skulle dra tillbaka sina fredsbevarande trupper då uppdragets mandat skulle förnyas den 15 mars 2010. Två korta förlängningar beviljades, till 15 maj och sedan till 26 maj, medan förhandlingar pågick mellan Tchads regering, Centralafrikanska republikens regering och medlemmarna i FN:s säkerhetsråd.

Det minskade antal trupper som kommer finnas kvar i landet under tillbakadragandet kommer inte att ha något omfattande mandat att skydda civila. Det ansvaret kommer då att ligga på Tchads regering, men det finns inga indikationer på att regeringen kommer leva upp till sitt ansvar.

Amnesty är också bekymrad över hur resolutionen kommer att påverka det FN-uppdrag som skyddar mänskliga rättigheter i Centralafrikanska republikens nordvästra region. Det kommer att bli omöjligt för FN att bibehålla sin närvaro i Centralafrikanska republiken utan det logistiska stöd och den infrastruktur som finns i FN-baserna i Tchad. Resolutionen medför därför även ett tillbakadragande av FN-trupper från Centralafrikanska republiken.

Malin Eriksson
Amnesty Press och media

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

För mänskliga rättigheter världen över

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Amnesty International Sverige
Alsnögatan 11, Box 4719
116 92 Stockholm